Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Graag correctie enkele woorden nog 1446 Antwerpen

02/02/1446 Heynric Goessems te Schoeten verc Willem Scherengels (sHerengels) x Laurette Snoys lant te Scoyten voirs inden Laeracker bijder List neffens de Suycwech lant tSchoyten bijde kerke

Sr # 37 f 428 r 001

 

1. Heynric Goessems geseten Schoeten verc[ocht] Willem Scherengels

2. ende Laurette Snoys eius uxor ad vitam su[sce]pt[ore] ts[iaers] een zester

3. goet custbaers rox op een stuckes lants houden[de] ontre[n]t

4. twee gemete gel[egen] [te] Schoyten voirs ind[e] Laeracker bijder List

5. neffens Laureys de Kimpe ex u[n]a ende de Suycwech ex al[tera]

5. Item op een stuckes lants houden[de] ontre[n]t

6. een half buynd[er] gel[egen] tSchoyten bij de kerke neffens godhuys erve

7. van Villeer . En[de] voirdane op tzijne

8. p[e]n[e]tra et ceet[ae]ra. Dandum mediatim

9. p[ri]ma maij et mediatim septembri. en[de] te levere[n] tAntwerpen mette mate ald[aer] ter stede Salvo q[ua]s ip[so]s a[d] sui q[ui]tabunt ad placitum

10. met vier lib brab[ants] p[rou]t com[mun]it[u]r ende met v[er]sch[enender] rente . Salvo iure d[omini].

Reacties (4)

René van Weeren zei op vr, 09/08/2023 - 22:17

1. Heynric Goessems geseten Schoeten verc[ocht] Willem Scherengels

2. ende Laurette Snoys eius uxore ad vitam su[sce]pt[ore]? ts[iaers] een zester

3. goet custbaers rox op een stuckzen lants houden[de] ontre[n]t

4. twee gemete gel[egen] in Schoyte[n] voirsz[eyt] ind[e] Luracker bijder List

5. neffens Laureys de Kimpe ex u[n]a ende de Snycwech ex al[tera]

5. Item op een stuckze[n]s lants houden[de] ontre[n]t

6. een half buynd[er] gel[egen] tSchoyten bij de kerke neffens godhuys erve

7. van Villeer. En[de] voirdane op tzijne

8. p[rese]ntia et fut[u]ra. Dandum medium

9. p[ri]ma maij et mediu[m] septembri? En[de] te levere[n] tAntwerpen mette mate ald[aer] ter stede Salvo q[ua]s ip[so]s a[d] sui q[ui]tabunt ad placitum

10. met vier lib[rae] brab[ants] p[rou]t com[mun]it[e]r ende met v[er]sch[enender] rente . Salvo iure d[omini].

Guido Snoeys zei op za, 09/09/2023 - 11:35

Bedankt Rene voor deze geweldige 'fine tuning'

Pauwel zei op zo, 09/10/2023 - 01:31

een paar aanvullingen

r. 2 ... eius uxor[i] ad vita[m] sup[er]st[itis] ...

r. 3 ... stucke[n]s lants ... (zo ook r. 5 = 6)

r. 9 (= 10) ... M[ar]tini ... (= 11 november) ... te lev[er]ne ... mette mate[n] ...

r. 10 = (r. 11) ... [com][mun]i[te]r ...

Pauwel zei op zo, 09/10/2023 - 12:12

salvo q[uod] ip[s]e a[ut] sui q[ui]tabu[n]t ad pl[acitu]m

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.