Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Graag controle op onzekerheden 1423 Antwerpen

1423 Bouden Snoye zone wilen Aerd Snoeys verc Janne Typpe vischcoeper op goede te Oestmalle; Peter Godevaerts zoens goede van Wouwe; te Wouwe.

Sr #9 f°106 R - 001 – 002

1. Bouden Snoeye zone wilen Aerd Snoeye verc Janne Typpe vischcooper alsulken zesse halster VII zester rocx erfl als (of is het : dese halftzester rocx erflic ?)

2. hij hadde onder heffende was op zekere goede gelegen bynne oestmalle ende dat hem bleven ende vorscomende

3. es van Janne Snoyen sine brueder ende dat alle jare verschyne pertinentiis sua prout literae die hij hem over gaf

4. ende noch alsulken IIII schellingen grooten erflic als hij hadde ende heffende was Willem Peter Godevaerts

5. zoone goede van Wouwe ende die alle jaere verschenen op sente baamis dach prout literae die hij hem

6. op ende noch alsulken sestendeel van 1 huyse als hem oic bleven en verstorven is van Janne

7. Snoeye sine brueder voirs ende dat gestaen es te Wouwe prout communitur die hij hem droech op te

8. waerne die hij 

vervolg

1. Jan Typ voers debent Boudene Snoyen aut latory VI lib groten cronen prout communitur dandum natal XX anno ende obligavit

Reacties (2)

Michel G. zei op zo, 02/12/2023 - 14:59

Dag Guido,

Dat ene woordje in zin 1 krijg ik ook niet ontcijferd. Het zou gezien de context logisch zijn dat daar "sesse" staat, maar ik blijf de letter d zien staan als eerste letter:

1. Bouden Snoeye zone wilen Aerd Snoeys vercocht Janne Typpe vischcoepere alsulken dess(??) helft ^van I^ zester rogx erflic als
2. hij hadde ende heffende was op zekere goede gelegen bynnen Oestmalle ende dat hem bleven ende verstorven
3. es van Janne Snoyen sinen broeder ende dat alle jare verschyne purificacione prout littera die hij hem over gaf
4. ende noch alsulken IIII schellingen grooten erflic als hij hadde ende heffende was Willem Peter Godevaerts
5. zoens goede van Wouwe ende die alle jaere verschenen op Sente Baven dach prout littera die hij hem
6. Ende noch alsulken sestendeel van 1 huyse als hem oic bleven en verstorven es van Janne
7. Snoyen sinen broeder voirs ende dat gestaen es te Wouwe prout littera die hij hem etc. Droech op te
8. waerne die hij 

vervolg

1. Jan Typ voers debet Boudene Snoyen vel latori VI lib groten eens prout communiter dandum Natalis proximo unde obligavit

Guido Snoeys zei op zo, 02/12/2023 - 17:12

Oei niet goed opgelet zeker de laatste zin had ik goed moeten hebben....

Guido

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.