Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Graag controle ...dank jullie

1450 Magriete Mercelijs Aerd Ceels dochter x Gheerde Jan Giels voldaen van Peteren Cant en Janne Snoeye.

InventarisNr. SR#43 f337 r004

 

1. Magriete Mercelijs Aerd Ceels dochter met Gheerde Jan Giels zone euis marito cum tutore pro se

2. ende inden name van alle haren medeplege die zij ende de voirs Gheerde in se susceperunt

3. sterkende voors hem ende inde name als voren hem volcomelic ende al voldaen van Peteren

4. Cant ende Janne Snoeys naturlic zone Jan Snoeys voers van alle alsulken goeden

5. ende versterffenisse ruerende en onruerende welkerhande daer westen moege gedragen

6. tvierendeel inde helft vander moedr zulen als haer ende haeren meedepleghers voers bleven

7. ende verstorven moege zijn van Mertene Snoeye wilen voerge. Quintant gelooven

8. Ende wat dat den voers Peter Cant ende Janne Snoeye naturlic aut suis namaels

9. hynder of stoot gebuerde int vierendeel vande helft vande moeder zal voerghe

10. Soe quam mede voor ons.

Reacties (1)

Michel G. zei op do, 01/20/2022 - 17:17

Enkel nog wat gezifte muggen:

1. Magriete Mercelijs Aerd Ceels dochter met Gheerde Jan Giels zone euis marito cum tutore pro se
2. ende inden name van alle haeren medeplegers die zij ende de voirs Gheerde in se susceperunt
3. Bekende voer hen ende inden name als boven hem volcomelic ende al voldaen van Peteren
4. Cant ende Janne Snoeye naturlic zone Jan Snoeys voers van alle alsulken goeden
5. ende versterffenissen ruerende ende onruerende welkerhande die wesen moegen gedragende
6. tvierendeel inde helft vander moeder ziden als haer ende haeren meedeplegers voers bleven
7. ende verstorven moegen zijn van Mertene Snoeys wilen voerg. Quintavit gelovende
8. Ende waert dat den voers Peteren Cant ende Janne Snoeye naturlic aut suis namaels
9. hynder of stoot gebuerde int vierendeel vande helft vande moeder zide voerg
10. Soe quam mede voer ons.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.