Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Graag controle aub

1506 Claus Thielens te Wilmaersdonck x Peternellen Snoeys deb momboeren van Willeme sone wijlen Jacops vander Rijt stede te Wilmersdonc comende noortwaert aen sheerenstrate.

InventarisNr. SR#130 f 250 v001

 

1. Claus Thielens geseten te Wilmarsdonck voer hem ende inden

2. name van Peternellen Snoeys euis uxor die hij ….samen ..

3. debent den momboren van Willeme wettic sone wijlen Jacope

4. vander Rijt tesselfs kints behoef. Tjaers erflic vijfhentine

5. schellinge groten brabants prout communiter Dandum alle jare natalis unde

6. obligavit een stede met huyse hove lande gronde et XV groot

7. seynde omtr IIII gemete gest ende gelegen tot Wilmersdonc

8. tuss Jans de Meere goet oest ende westwaert comende

9. noortwaert aen sHerenstrate et volentius se et sua. Te

10. waerne op V schellingen brabants erflic Geerden de Kempeneren. Item X de

11. erflic meesten Janne Tappaerts .Item VI muddeken rox lijftochte

12. eerste vrouwer gstaan daer jaerlincx vanden uutgaende tijt

13. anders nyet salvo ……. aut sui quitabet ad placitum

14. teenenmale elken penninc mette XVI denieren ende met verschenener

15. rente ende is gewettigd dat dit is vanden voercoop

16. vanden voers kints vaederlyce goeden in versterfenisse

Reacties (6)

Otto Vervaart zei op ma, 01/03/2022 - 10:25

Beste Guido, ik heb snel naar regel 13 gekeken, de ontbrekende woorden zijn quod ipse, dat hijzelf. Complimenten trouwens voor de vooruitgang in het lezen van oud schrift, oefening baart kunst, een mooie vrucht van het afgelopen jaar!

Guido Snoeys zei op ma, 01/03/2022 - 11:39

Bedankt Otto , ik begin het leuk te vinden 

Michel G. zei op ma, 01/03/2022 - 18:08

Ja, ik spiek zelfs al eens als ik een woordje niet meteen herken, om te kijken welk woord Guido heeft opgeschreven. Uiteindelijk kwam ik zo op deze versie:

1. Claus Thielens geseten te Wilmaersdonck voer hem ende inden
2. name van Peternellen Snoeys euis uxore die hij hier inne etc.
3. debent den momboeren van Willeme wettige sone wijlen Jacope
4. vander Rijt tesselfs kints behoef. Tsjaers erflic vijfthiene
5. schellinge grooten brabants prout communiter. Dandum alle jaere natalis unde
6. obligavit. Een stede met huyse hove lande gronde et pertinentiis groot
7. seynde omtrent IIII gemete gestaen ende gelegen tot Wilmaersdonc
8. tusschen Jans de Meren goet oest ende westwaert comende
9. noortwaert aen sHeerenstrate et ulterius se et sua. Te
10. waerne op V schellinge brabants erflick. Geerden de Kempeneren. Item X schellinge
11. erflic meesteren Janne Cappaerts. Item VI muddeken rox lijftochte
12. Eendes vrouwe persoon daer jaerlicx voeren uutgaende ende
13. anders nyet. Salvo quod ipse aut sui quitabet ad placitum
14. teenenmale elken penninc met XVI denieren ende met verschenener
15. renten. Ende is te wetene dat dit is voer den uutcoop
16. vandes voers. kints vaderlijke goeden ende versterffenissen

Guido Snoeys zei op ma, 01/03/2022 - 19:50

Ok een beetje overdreven maar toch leuk om te horen. Jullie moeten echt wel proffen zijn dat je dit zo kunt uitdokteren. Bedankt Michel. 

Michel G. zei op ma, 01/03/2022 - 22:45

Ik meen het Guido!

Otto Vervaart zei op di, 01/04/2022 - 10:35

Ik zie nog iets in r. 13 dat ik gisteren domweg vergat te melden, het is quitabunt, meervoud toekomende tijd, hijzelf of de zijnen zullen betalen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.