Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Gevraagd: Transcriptie akte Gerard Basten 6-3-1713

Zou iemand zo vriendelijk willen zijn een transcriptie uit te voeren op deze Akte van Gerard Basten. De akte is verdeeld over 2 afbeeldingen. De tweede afbeelding volgt direct hierna.

Dank.

Reacties (2)

Fred zei op do, 01/20/2022 - 20:02

Het 2e deel van de akte van Gerard Basten

Geert Ouweneel zei op vr, 01/21/2022 - 09:38

Overdraght tot behoeff van Gerard Basten en sijn husyvrouw
Wij, Jan van Son righterbode in plaetse /
en bij absentie van den heere Edmundus
Ludovicus Roeffs, scholtus, Engel Vermaet
ende Derck Welberts, schepenen der vrijheer-
licheydt Well ende Bergen, doen cont,
tuygen ende verklaeren dat voor ons in persone
sijn gecompareert Leonard Huberts ende
Janneken Jansen, eheluyden, ende hebben op voor-
gaende verkoopinge met handt, halm
en monde gecedeert ende overgedragen,
gelijck sij cedeeren ende overdragen bij desen,
tot erffelijck behoeff van Gerrad Basten
ende Elisabeth Heynen, eheluyden, een stuck
bouwlandt, gelegen tussen Hubert Siberekt?
ende Hendrick Rutten, groot ses mergen
thien roeden, een stuck bouwlandt, gelegen
tussen Vorsthoffs ende Frans Patsie,
groot twee mergen twee roeden, een
stuck gelegen tussen Peter Jeurgens ende
Gerard Rutten, groot vijff en viertig
en een halve roede, zijnde alles vrij erff,
uytgesondert de contributie gemeints
ende naebuerlijcke lasten, renuntuerde
de comparanten naer de bestendigste
maniere reghtens op de voorsz. erven om
hiernaer geen reght noch gereghtig-
heydt daeraen meer te behouden,
waerop ick righterbode in qualiteyt
als vooren ten overstaen van de voorsz.
schepenen de voorsz. comparanten van de voorsz.
erven hebben onterfft, ontguet ende
ontreghtigh ende vervolgens daer /
aen geërfft, geguet ende gerechtight
Gerrard Basten ende Elisabeth Heynen,
eheluyden, ende haeren beyden erven, alles
sonder argh offte list. In oirkonde der
waerheyt hebbe ick  righterbode ende
wij schepenen dese onderteekent ende
door onsen gerightssecretaris doen
contresigneeren. Actum Bergen den 6ste
Marty 1713.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.