Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Gaat dit over een molenaar?

In het Gelders Archief trof ik op blz 44 van het volgende stuk:

https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven/?mivast=37&mizig=210&mi…

een tekst aan waar mogelijk informatie over een Waardenburgse molenaar in staat. 

Wie help met transkriptie.

Reacties (7)

Geert Ouweneel zei op wo, 05/05/2021 - 15:04

Liber 1587 tot 1591 folio 48
Wijne en rosmeulen
Vermits d'oorloge is anno 1572 in
Oest maent die wijne molen van den Bommelsche
garnisoen in brant gesteecken, ergo niet
van gecomen.
Anno 1574 op Witte Donderdach den
8 April is die rosmeulen binnen d'eerste
voorburght binnens die poort van de
Francoisen, gesonden van den prince tot
Orangien ende steeden van Holland ver-
brant en is op Goede Vridach
anno voorsz. met verdrach t'vornoemde huis
overgeeven aen de Staten en steeden van
Hollant, ende die van Bommel hebben op Paes-
avont t'selfde huis meede geplondert
en met den brant geconsumeert etc.
ende waeren burgemeesters Mathies
Jacops ende Jacop Vos.

Stan de Jongh zei op wo, 05/05/2021 - 15:13

Beste Geert Ouweneel,

Hartelijk dank voor de transkriptie.

Helaas heb ik door een slordigheidje mijnerzijds het verkeerde document toegevoegd. Bijgaand alsnog het juiste document.

Jeanne zei op wo, 05/05/2021 - 15:45

Toch even over het eerste document: op regel 4 lees ik wijnt molen. (vergelijk de t met de t van brant op de volgende regel.

Stan de Jongh zei op wo, 05/05/2021 - 15:56

Dankjewel voor de aanvulling Jeanne. Ik zie dit nu ook.

Stan de Jongh zei op do, 05/06/2021 - 10:35

Voor mij te moeilijk. Ik denk dat er (gedeeltelijk) staat (maar niet zeker):

 

Walther Jacopsz ende Heynrick die mollener

 

...  ...   .....    walther ende heynrick den ......    ......

......  caem   ........ ende .......  ....... ......  ......  ende  den

............. was ..........  ende  ...........  beloept  die tyens

.............. gul ende (3/drie) .......

.......  noch hier tege ontfange den dinsdache? sante

...... dach ....  .............  ......  ........  ........... die

mollener (4/vier) VC gul ende (4/vier) .... ...... .....  ..........

VC gul

........  noch hier tege ontfange ......  ......  Walther

Jacopsz die somme ....  na sante ...... dach ...  .........

(4/vier) VC gul ende  (4/vier) .........

 

 

 

peter van pruyssen tot ................

....... dat  oest op ....  .......   ............  .........  heeft peter .........

comt  (2/twee) ......... ende  ............

Geert Ouweneel zei op do, 05/06/2021 - 10:57

Wolter Jacopsz ende Henrcik die mollenaer
Item die Lammerth Wolters ende Heynrick den slach von
elkee laem 5 stuyver enen joert van enen vlems ende der
laemmer was vierhuendert ende 29 soe beloept die tyend
11 rinsgulden ende 3 stuyvers.
Item noch hiertegen ontfangen des dinsdachs Synte
Petersdach ad vyncula van voirsz. Laembert die
mollener 4 rinsgulden ende 4 stuyvers, 20 stuyvers voir den
carolus gulden.
Item noch hiertgen ontfangen van voirsz. Wouter
Jacopsz des sonnedach na Synte Petersdach ad vyncula
4 rinsgulden ende 4 stuyvers.

Peter van Prayssen tot Herwinen.
Item dat oest op daer Sander Abels hoestat heeft Peter voirsz.
vorin. 2 willemsgulden ende 5 stuyvers.

Stan de Jongh zei op do, 05/06/2021 - 11:08

Beste Geert Ouweneel,

Erg bedankt weer voor deze transkriptie.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.