Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Frederik en/of Friderich [1/2]

Ik heb twee aantekeningen gevonden die ik beide niet helemaal kan lezen - de tweede voeg ik zo toe.  Misschien maken de ontbrekende woorden duidelijk wat er wordt bedoeld?!

Deze aantekening:

Fredrik Carolus Heintz, xxx

Xxx, Friderich Heintz

Geboren te Duun (?) in Pruissen

Den 8 februari 1823, xxx xxx

Friderich Heintz

De andere aantekening:

En dat Friderich Heintz (niet

Fredrik Carolus Heintz) is geboren

te Duun (?), in Pruissen, den 8e

Februari 1823

Reacties (11)

Joris zei op vr, 01/05/2024 - 18:28

Frederik en/of Friderich [2/2]

Leo zei op vr, 01/05/2024 - 20:20

Dit speelt zich af in Vledder/Frederiksoord?

Joris zei op vr, 01/05/2024 - 20:29

Ja, klopt!

René van Weeren zei op vr, 01/05/2024 - 21:59

Het lijkt te gaan om een correctie van de naam van de betrokkene. Uit de context valt af te lijden dat hij uit een Joodse familie stamde en later gedoopt is tot christen. Opvallend is de melding uit het tweede document, waarin vermeld staat dat hij gedoopt zou zijn door dominee Heerspink, destijds werkzaam als predikant in de Veenkoloniën, en dus Friderich dus protestants gedoopt zou zijn; in de Bevolkingsregisters werd Friderich echter vermeld als zijnde Rooms-Katholiek van gezindte; wellicht verklaart dat het in het tweede stuk geconstateerde gemis van diens doopinschrijving.

De tekst in het eerste document lijkt de basis te zijn geweest voor de latere formulering in het tweede document:

Juwelier Metz, die hem ter
besnijdenis heeft gehouden, diens
huisvrouw, en de vrouw van
den onderwijzer
Federik Carolus Hentz eigenlijk
is geheeten Friderich Heintz

en geboren is te Duin* in Pruissen
den 8 february 1823, eigenlijk geheeten is
Friderich Heintz ter &a**

* inderdaad vermoedelijk Daun, even over de Duitse grens

** &a = etcetera

 

Joris zei op za, 01/06/2024 - 09:59

Dank Leo en René voor jullie reacties!

Ik heb verder gezocht - van beide brieven is ook de voorgaande pagina bewaard gebleven (zie linkje en bijgevoegd bestand)

https://allekolonisten.nl/nl/allekolonisten/persons?ss=%7B%22q%22:%22he…;

Het lijkt te gaan om een opsomming van onduidelijke gevallen, vanwege de militaire dienst? Gaat het stuk over Juwelier Metz dan over een andere persoon dan Friderich - ene Aaron uit Warendorf?

René, je schrijft dat in de Bevolkingsregisters Friderich is vermeld als zijnde Rooms-Katholiek van gezindte; ik heb hem helaas niet kunnen vinden - waar moet ik zoeken?

Dank, goed weekend,

Joris

René van Weeren zei op za, 01/06/2024 - 12:52

Beste Joris,

Beide brieven zijn inderdaad integraal bewaard gebleven. De meer specifieke links zijn de volgende (en dan even naar voren of achter om het andere blad te zien):

https://allekolonisten.nl/nl/allekolonisten/deeds/9b991202-ee19-fc21-33…

https://allekolonisten.nl/nl/allekolonisten/deeds/458e7d4f-5afa-3352-f4…

Met de totale tekst blijkt een en ander inderdaad toch anders te liggen. Het is een reactie op een kennelijk ontvangen overzicht en verzameling van geboorteakten van die jongemannen binnen de veenkoloniën die op basis van hun leeftijd in aanmerking kwamen om hun dienstplicht te vervullen. De correspondentie betreft een aantal correcties op dat overzicht, het tweede document is weer een reactie op de brief met de correcties en herhaalt daarom een stuk uit het eerdere document. Ik heb het betreffende overzicht overigens nog niet gevonden.

Het betreft een vijftal correcties:

- C. Hemme: niet meer woonachtig in de veenkoloniën.

- P. Duchateau: niet meer woonachtig in de veenkoloniën.

- Otto Tjalling de Vries: diens geboorte zou nooit aangegeven zijn bij de Burgerlijke Stand. Hij zou op 11-jarige leeftijd (en dat zou volgens de opgave van zijn geboortedatum dus in 1834 of 1835 zijn geweest) gedoopt zijn door dominee Heespink (de predikant in de veenkoloniën), maar er zou geen doopinschrijving te vinden zijn. Hij zou ten tijde van deze brieven dus 16 jaar oud zijn geweest volgens de opgegeven geboortedatum.

- Aäron Nord: De Joodse afkomst blijkt voor hem te gelden. Op basis van de voor hem opgegeven geboortedatum zou hij ten tijde van deze correspondentie 17 jaar oud geweest zijn.

- Friderich Heintz: diens naam zou abusievelijk verkeerd vermeld zijn. Op basis van zijn vermelde geboortedatum zou hij ten tijde van de briefwisseling 16 jaar oud zijn geweest.

Voor de laatstgenoemde drie jongemannen was de correctie van de geboortedatum belangrijk, aangezien de dienstplicht inging in het jaar waarin een jongeman 20 jaar oud werd.

Opvallend voor Friederich Heintz is dat de correctie niet verder is doorgevoerd in latere stukken: bij de aangifte van zijn overlijden (Vledder, 6 december 1851; hij overleed de avond daarvoor op 5 december 1851) werd hij vermeld als Frederikus Carolus Hentz, inderdaad 28 jaar oud, zie https://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/genealogie/zoeken/deeds/7fb1c5….

Zijn geloofsovertuiging is terug te vinden in de registers van de Burgerlijke Stand, waar hij onder de naam Fredericus Carolus Hentz onder meer te vinden valt via https://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/genealogie/zoeken/deeds/7fb1c5…

Joris zei op za, 01/06/2024 - 16:07

Heel interessant!  Hoe kwam je op het idee om onder "Hentz' te zoeken?  Zijn vrouw Wilhelmina Theodora Bartels was inderdaad later hertrouwd, in 1858 werd haar eerste kind geboren in dat huwelijk.

Ik heb nu bijgevoegd document gevonden, met een verwijzing naar Duin bij de stad Trier in Pruissen.  De pagina ervoor heb ik nog niet, die legt een link naar Amsterdam

In de overlijdensakte staat; geboren 05-12-1823 te Duinkeritstrien' - nog geen idee waar die plaatsnaam vandaan komt.

Morgen verder!

 

Andreas zei op za, 01/06/2024 - 17:04

Er staat volgens mij Duin Kerits Trier (3 woorden dus). Kerits is dan de verschrijving van Kreits.

Trier was dan wel een keurvorstendom en geen Kreits, maar ik vermoed dat gewoon bedoeld werd dat het de stad Daun betrof in het ambtelijk gebied Trier.

René van Weeren zei op za, 01/06/2024 - 20:55

Hentz was de naam waaronder hij oorspronkelijk bekend stond; en het feit dat zijn tweede naam Carolus een niet veel voorkomende naam in de bestanden is, maakte de identificatie vrij eenvoudig :)

Joris zei op zo, 01/07/2024 - 20:47

Dank voor de antwoorden!

Ik heb bijgevoegde akte gevonden van het huwelijk van zijn ouders, met een verwijzing naar de woonplaats van de grootouders in Oberkuijl (Oberkail, niet ver van Daun).  Ik kan de akte moeilijk lezen, zou graag weten wat er staat.  Ik ben gekomen tot:

Heden den zesentwintigsten juli

Achttienhonderd twaalf des namiddags

[…]

[…] der stad Amsterdam ambte

naar van den burgelijke stand […] verschenen

[…] een huwelijk aan te gaan Pieter

Heintz (géén Hentz?) van Oberkuijl (Oberkail, niet ver van Daun!) departement des

Foretz (?) smid oud […] dertig jaren […]

[…] meerderjarigen zoon van Jan Heintz

Overleden en Maria Kohl landbouwster (?)

Wonende te Oberkuijl ter ener zijde,

Wilhelmina Agatha Dekker

Van Amsterdam dienstbaar(?) oud zeven

En twintig jaren wonende … meer

derjarige dochter van Pieter Dekker

en Maria van der Liet beide overleden

ter andere zijde, de naar afgaande akte (??)

[…]

Het huwelijk [..] de met […]

[..]  van het jaar elf voorgelezen […]

Bestaan ten eersten […] extract uit

Het register der afkondiging

[…]

En negentienden july …

Ten derden […] van de vader der bruidegom, ter vierden

[…]  moeder ten vijfde

Zijnde bruid ten zesden de acte van

Bekendheid […] het overlijden van […]

[opsomming van de getuigen?]

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.