Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Fout(en) in Delingsakte?

In bijgaand bestand staat een delingsakte van de Schepenbank van Sint Oedenroede. Zelf kan ik de bijbehorende akte niet lezen en mijn vraag is of iemand dit kan ontcijferen?

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&miadt=235&mizig=701&miview=ldt…

 

Er lijkt in het regest in ieder geval één fout te zitten. Er wordt in de aanhef gesproken over Gijsbrecht, terwijl die bij de verdeling niet meer terugkomt. En bij de verdeling wordt Elijsabeth genoemd terwijl zij in de aanhef niet voorkomt. Moet Elijsabeth niet Gijsbrecht zijn? 

 

Verder wordt door iemand op Geneanet gesproken over een kind dat Evert (of Ebert) zou heten. In het regest wordt zijn naam niet genoemd. Staat hij er wel of niet in?

Reacties (8)

ChrisvD zei op wo, 03/11/2020 - 15:02

Dit is volgens mij geen regest maar een transcriptie. De eerste letter van het tweede woord is een hoofdletter G met de drie karakteristieke halve cirkels. Schuin links daaronder op de volgende regel komt weer de hoofletter G voor.

ChrisvD zei op wo, 03/11/2020 - 15:28

Het is een zeer uitgebreide samenvatting met wat aanpassingen:
Hierbij het begin, om mee te kunnen lezen met behoud van de regels van het origineel:

Lauvreijns, Gijsbrecht, heer ende meester Jacop,
Michiels ende Goijart gebroederen. Lambert Anthonissen man ende
mombair van Aelken sijnder huijsvrouwe. Mariken
weduwe wijlen Jan Franssen, heer ende meester
Jacob haeren swaeger ende mombairen inne desen
ende Mariken Franssen oijck met heeren ende meester
Jacobben haeren broedere ende mombaire.
Alle wettighe kijnderen ende erffgenaemen wijlen
Frans soene wijlen Gerartssen van Lieshaudt vande
selven ende wijlen Heijlwich sijn huijsvrouwe dochter
wijlen Deonijs Peterssen tsamen verweckt.
Hebben gescheijden ende gedeijlt
huijsen, hofsteeden, etc.
gelegen in die prochie
van Sint Oeden Roede inde aude vrijheijt.

ChrisvD zei op wo, 03/11/2020 - 16:08

Inderdaad wordt Gijsbrecht in verband gebracht met een hoffstadt gelegen opten heuvel, zie bijlage. Dat staat overigens wel op de volgende bladzijde (304).

ChrisvD zei op wo, 03/11/2020 - 16:18

hoevel ipv heuvel.
Het wordt toch eens tijd dat typ- en leesfouten eenvoudig en snel verbeterd kunnen worden!!

ChrisvD zei op wo, 03/11/2020 - 16:47

Ter illustratie van de dimensie van de vraagstelling of iemand dit kan ontcijferen: de volledige akte beslaat de pagina’s 303 t/m 310 met een klein vervolg op 311.

Lambert van Lieshout zei op do, 03/12/2020 - 09:41

Beste Chris,

Alvast bedankt voor je opheldering dat de in de transcriptie genoemde Elijsabeth inderdaad Gijsbrecht moet zijn, die de hoeve opten heuvel krijgt. Ik wist niet dat de akte zich uitspreidt van 303 t/m 311 en overzag daardoor niet dat dit heel veel werk is. Ondoenlijk lijkt me.

Toch nog even de vraag of je er "vluchtig" overheen zou willen lezen en wilt kijken of de naam Evert er in voorkomt? Dit zou een bevestiging zijn van een van de mogelijke voorouders...

 

ChrisvD zei op do, 03/12/2020 - 14:04

In de opsomming van de partijen genoemd in deze akte van deling en scheiding komen voor:
de zonen Lauvreijns, Gijsbrecht, Jacob, Michiel, Goijart en wijlen Jan (weduwe Mariken) en
de dochters Aelken (gehuwd met Lambert Anthonissen) en Mariken.

Een persoon bij Geneanet meent op grond van deze akte twee zonen te kunnen toevoegen: nl. Evert en Gerit https://gw.geneanet.org/laarjm?lang=en&pz=leonie+bernadette&nz=van+de+l….
Het ligt voor de hand eerst contact met die persoon op te nemen alvorens na te laten gaan of het onwaarschijnlijke geval zich voordoet dat kinderen in deze deling erven maar niet vermeld worden bij de opsomming van de partijen.

Lambert van Lieshout zei op do, 03/12/2020 - 18:22

Deze persoon in jammer genoeg onlangs overleden. In principe kan ik nog in zijn aantekenigen gaan kijken, maar ik hoopte dat door mijn vraag te vermijden... Is Gerrit trouwens misschien een verbastering van Goijart?

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.