Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

fijn slijpen foutjes

Doch noch geene occasie gehad, den
koninck in 't particulier te spree-
ken, het welcke echter verhoope
dat morgen of overmorgen sal kun-
nen doen. De ijersche reijse soo wel
voor den koninck als ons staet noch
vast, ten waere dat bij 't sitten
van 't nieuwe parlement eenige ver-
andering voor quam, het welcke men
echter niet gelooft, maer dat se goedt
resen sullen, altoos de verkiesingen lae-
ten sich tot noch toe wel aen sien
en werden de presbiteriaenen het mees-
te uijtgeknijpt, in Ijerlandt hebben
onse troepen eenige victorie bevochten
gelijck Uw Edele uijt het nevengaen-
de sal gelieven te sien. Ick hoop dat
met de laeste post sal seggen kun-
nen wanneer dat mijne reijse aen-
vanck nemen sal, Uw Edele missive
van den 10de hebbe gisteren voermiddach
ontfangen, er met vreuchde daer
uijt gesien, dat de saecken met Am-
sterdam sijn bijgelegt, dat soo wel
hier, als in onsen Staet veel goedts aen
den koninck melden, den Marquies
van Mompoullan, en den Graef van
Flodorp is met sijn min Annetje
hier, en seght den Marquies van
Mompoullan dat hij voor volon-
taire met naer Ijerlandt gaen wil,

Reacties (1)

Andreas zei op di, 12/08/2020 - 21:32

Doch noch geene occasie gehad, den
koninck in 't particulier te spreec-
ken, het welcke echter verhoope
dat morgen of overmorgen sal kun-
nen doen. De ijersche reijse soo wel
voor den koninck als ons staet noch
vast, ten waere dat bij 't sitten
van 't nieuwe parlement eenige ver-
andering voor quam, het welcke men
echter niet gelooft, maer dat se goedt
wesen sullen, altoos de verkiesingen lae-
ten sich tot noch toe wel aen sien
en werden de presbiteriaenen het mees-
te uijtgeknijpt, in Ijerlandt hebben
onse troepen eenige victorie bevochten

--------------------------------------------------------------
gelijck U. H. Ed. uijt het nevengaen-
de sal gelieven te sien. Ick hoop dat
met de laeste post sal seggen kun-
nen wanneer dat mijne reijse aen-
vanck nemen sal, U. H. Ed. missive
van den 10de hebbe gisteren naer middach
ontfangen, en met vreuchde daer
uijt gesien, dat de saecken met Am-
sterdam sijn bijgelegt, dat soo wel
hier, als in onsen Staet veel goedts aen
den koninck wil doen, den Marquies
van Mompoullan, en den Graef van
Flodorp is met sijn mon Ametje
hier, en seijdt den Marquies van
Mompoullan dat hij voor volon-
taire met naer Ijerlandt gaen wil,

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.