Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

familiegraf 1623 / 1707

Deze tekst beschrijft een familiegraf (noordzijde 419) in de Grote Kerk te Hoorn.
Van het eerste deel uit 1623 kan ik een naam (?) op de tweede regel niet lezen.
Ook wil ik vragen of een geoefend oog de rest nog even kan nakijken:

Nombre 419

Trijn ende Brecht Claes Hoeckes met haer susters-kinderen
ende Jacob en Aef [?assers], aengegeven op den 18 februarij
anno 1623.

Op den 26 febr(uarij) hebben Aefje Reijersz en Passchier Cornelisz gedaen blijckens dat dit graff
althous in eijgendom was competerende voor de eene helfte aen Aefje Reijersz voorn(oemt),
eenige dochter van Aeltje Jansz dochter van Trijn Claesz Hoeckesz voorn(oemt), ende voor de wederhelfte
aen Passchier, Jan ende Pietertie Cornelisz Passchier, kinderen van Marijtie Passchiers
eenige dochter van Passchier Jansz die mede een dochter was van Trijn Claesz Hoeckes
hier boven genoemt, zijnde Brecht Claesz Hoeckesz sonder nasaet overleden.

Reacties (6)

Jan zei op do, 02/09/2017 - 10:10

overgeslagen na "26 febr(uarij)": 1707

Herman Geurts zei op do, 02/09/2017 - 14:25

Nombre 1419
Trijn ende Brecht Claes Hoeckes met haer susters-kinderen
ende Jacob en Aef [?assers] ( PASSERS?)(1) aengegeven op den 18 februarij
anno 1623.
Op den 26 febr(uarij) 1707 (2) hebben Aefje Reijersz en Passchier Cornelisz gedaen BLIJKEN (3)dat dit graff
ALTHANS (4) in eijgendom was competerende voor de eene helfte aen Aefje Reijersz voorn(oemt),
eenige dochter van Aeltje Jansz dochter van Trijn Claesz Hoeckesz voorn(oemt), ende voor de wederhelfte
aen Passchier, Jan ende PIETERKE (5) Cornelisz Passchier, kinderen van Marijtie Passchiers
eenige dochter van PIETERKE (6)Jansz die mede een dochter was van Trijn Claesz Hoeckes
hier boven genoemt, zijnde Brecht Claesz Hoeckesz sonder nasaet overleden.
( in marge staat nog: een briefje gegeven 20 jan(uari) 1731 (7)
ad 1Mogelijk Passers? als fonetisch opgeschreven Passchiers die de wederhelft van het graf bezat, volgens akte hierboven))
ad 2 ingevoegd 1707
ad 3 blijken is zonder S zie voor vergelijken schrijfwijze N ook gedaaN blijkeN
ad 4 althous moet zijn althans
ad 5 Pietertie of Pieterke ( enige twijfel)
ad 6 Hier staat geen Passchier maar Pietertie of Pieterke
ad 7 Deze zin in de marge hoort er nog bij

Van Rietvelde Johan zei op do, 02/09/2017 - 19:31

Naar mijn bescheiden mening:

Niet "althans" maar duidelijk "althous" (in de betekenis van "voor altijd")
Niet Pietertie, maar inderdaad Pieterke
Ik lees: "Sassers" ( zie bijlage, van dezelfde hand als deze akte).

En tot slot, de transcriptie van de laatste paragraaf:

A(nn)o 1759 den 1 decemb(er) vermits de non comparitie van de gein=
teresseerdens tot betalinge van de onkosten der verhoging van/
1759 van dit bovenstaande graf, is hetzelve volgens resolutie/
van de Heeren Burgemeesteren vervallen aan de Kerk.//

Jan Ott zei op do, 02/09/2017 - 20:52

Hartelijk bedankt, Herman en Johan.

Sassers is zeer zeldzaam. Zou het ook Sasses kunnen zijn?

Herman Geurts zei op do, 02/09/2017 - 20:57

@ Johan
Ben het met je eens :-)
Na t zien van de bijlage inderdaad duidelijk Sassers.
Althous : had ik kunnen weten...eeuwigdurende grafrechten. Maar zo nooit tegengekomen Ik spreek duidelijk een ander dialect.. en dan komt dit woord niet bij me op.

Herman Geurts zei op do, 02/09/2017 - 21:09

@ Jan Ott
Jou reactie had ik net gemist , anders had ik meteen naar Sasse(r)s gekeken. Voortschrijdend inzicht: Net boven het woord Sasse(r)s staat Claes. De E en S van Claes worden op precies dezelfde manier gekoppeld als bij Sasses. Dus niet Sassers maar Sasses ( zonder R)

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.