Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Erven Jasper Waterlo

De Waterloo’s waren inmiddels een grote familie in de jaren 1650. In deze akte staat linksonder een “erfenis “  van deze familie. De naam van Antoni staat hier niet in( dacht ik ) echter zijn woonadres op de Anjeliersgracht wel. Eigenlijk heb ik alle documenten van jullie kunnen gebruiken, is deze erfenis ook belangrijk om mee te nemen ? Let wel , ik verwerk hem weer mocht hij van belang zijn. Zijn woonadres staat erin.

Reacties (6)

valentijn zei op do, 04/04/2024 - 17:14

Sorry, scan was niet bijgevoegd.

Otto Vervaart zei op do, 04/11/2024 - 11:14

Beste Valentin, vaak komen Geert, ChrisvD of René voor jou in actie, deze keer heb ik met hulp van Transkribus een transcriptie gemaakt. Het Transkribusmodel Dutch Notarial 17th cenutry supermoderl v2, https://readcoop.eu/model/notarial-17th-century-super-model_v2/,  van het Stadsarchief Amsterdam mist af en toe kleine woorden, de notitie in de marge bij het begin werd vrolijk overgeslagen. Een stuk of wat woorden bleven voor mij onduidelijk:

Vercoft f 2800,-
Wij Nicolaes van Loon ende Godert Ernst schepenen
In Amsterdamme oirconden ende bekennen dat voor ons ge-
compareert is Magdalena Vallian weduwe van wijler Jaspar
Waterlo, geassisteert met Francois Waterlo als haer
gecoren vooght in desen Jan de Lambre, Pieter
Crabbe ende de voorn. Francoijs Waterlo haere Vier
deelen soonen etc. Ende geliede met haere voorss. /
Vooghts handt bij wete end Vercoft opgedragen ende
quijtgeschonden te hebben, Jan Waterloo haer soon
een achterwerckhuijs ende erve sijnde een lakmoes-
makerij, mette meulen ende gereetschap, staende
ende gelegen op de [doorgehaald: ....graft] suijtsijde vande
Angeliersgraft in een gangh van vijff en
drie quart voeten wijt inte gaan, welcke ganck gemeen
is mette wooninge aende Westsijde, breet het
voorss. werckhuijs tweenvijftich voeten ende
langh sevenentwintich voeten, met noch een
plaets ende paardestal voort voors. weckhuijs
aende oostsyde vande voorss. gangh, belent Gerrit
Jansz Wangdrager aende Westsyde van 't voorsz.
werckhuijs Joost Verstraten ende
voor een gedeelte ende voorts d'erffgenaemen van
... Theunisz aende oostsijde soo vant voorn.
Werckhuijs als plaets, streckende voor
van de voorss. gangh ende de twee huysen vande vercoopster tot achter
aen de erve vande Angeliersstraet
met conditie dat de voorss. plaets voort
voorn. werckhuijs tot geenen tijden verder
ofte neder sal mogen betinmnent werden als
die tegenwoordich mette stallinge betimmert
staet, gelyck mede het plaetsje achter de
wooninge staende aende westsijde vande
gangeh de vercoopster toebehoorende, noijten
sal mogen betimmert werden maer altijdt soodanich
openblijven alst tegenwoordich is, ende sij comparant end.
soo dat sy daeromme belooffde (onder 't verbant
van alle hare goederen ende 't voorss. Werckhuijs,
.... mette plaets ende paardenstal daer voor gelegen te
vryen ende vry te waeren Jaer en dach alsmen /
in gelijck schuldich is te doen ende alle 
... aff te nemen, Sonder  rch etc. In oirconde
den 13 january 1654

Valentijn zei op vr, 04/12/2024 - 01:06

Dank Otto, ik wil alle die mij heeft geholpen, hierbij bedanken. Ik hoop dat ik mocht u ooit naar het mooiste museum van de wereld komen ,ik jullie een keer kan ontmoeten. Ik kan jullie dan allemaal speciale dingen laten zien die niet in het museum te zien zijn.

 

met vriendelijke groet,

 

Valentijn 

René van Weeren zei op vr, 04/12/2024 - 08:45

Een paar aanvullingen nog op het werk van Otto:

Vercoft f 2800,-
Wij Nicolaes van Loon ende Goefert Ernst schepenen
In Amsterdamme oirconden ende bekennen dat voor ons ge-
compareert is Magdalena Vallian weduwe van wijler Jaspar
Waterlo, geassisteert met Francoys Waterlo als haer
gecoren vooght in desen, Jan de Lambre, Pieter
Crabbe en[de] de voorn[oemde] Francoys Waterlo haere vierde
deelen soonen etc. Ende geliede met haere voorss[eyde]
---
vooghts handt bij wete etc. vercoft opgedragen en[de]
quijtgeschonden te hebben, Jan Waterloo haer soon
een achterwerckhuys en[de] erve sijnde een lakmoes-
makerij, mette meulen en[de] gereetschap, staende
ende gelegen op de Passeerdergraft suytsijde vande
Angeliersgraft in een gangh van vijff en
drie quart voeten wijt inte gaan, welcke ganck gemeen
is mette wooninge aende Westsijde, breet het
voorss[eyde] werckhuys tweenvijftich voeten ende
langh sevenentwintich voeten, met noch een
plaets ende paardestal voort voors[eyde] werkhuijs
aende oostsijde vande voorss[eyde] gangh, belent Gerrit
Jansz Waagdrager aende westsijde van 't v[oor]sz[eyde]
werckhuys en[de] Joost Verstraten en[de] Joost de
voor een gedeelte en[de] voorts d'erffgen[aemen] van
Hen[drick] Theunisz aende oostsijde soo vant voorn[oemde]
werckhuys als plaets, streckende voor
van[den] voorss[eyde] gangh en[de] de twee huysen van[den] v[er]coopster tot achter
aende erve vande Angeliersstraet
met conditie dat de voorss[eyde] plaets voort
voorn[oemde] werckhuys tot geenen tijden verder
ofte neder sal mogen betimmert werden als
die tegenwoordich mette stallinge betimmert
staet, gelijck mede het plaetsje achter de
wooninge staende aende westsijde vande
gangh der vercoopester toebehoorende, noyt en
sal mogen betimmert werden maer altijdt soodanich
openblijven alst tegenwoordich is, ende sij comp[aran]te etc.
Soo dat sy daeromme belooffde (onder 't v[er]bant
van alle hare goederen ende 't voorss[eyde] werckhuys,
en[de] erve mette plaets ende paardestal daer voor gelegen te
vrijen en[de] vrij te waeren. Jaer en dach alsmen /
---
in gelijck>e schuldich is te doen en[de] alle oude
brieven aff te nemen, Sonder argh etc. In oircon[de] etc.
Den 13 january 1654

Otto Vervaart zei op vr, 04/12/2024 - 09:50

@René. Transkribus hielp me een flink eind, maar uiteindelijk moet je zelf dingen ontcijferen, dank voor de aanvullingen en correcties, dit is geen gemakkelijk te lezen hand...

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.