Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Erfeniskwestie , graag opheldering bij de acte 1443 Antwerpen

1443 Jan Janssone smoutslager gaf Adriaene en Lijsbetten kinderen bij Lijsbeth Snoeys
Sr # 32 f 232 r004 Felixarchief

1. Jan Janssone smoutslager gaf ende maecte na sijn lijf ende maect Adriane

2. ende Lijsbetten zinnen wettiche kinderen daer moeder af es Lisbeth Snoeys ende

3. den anderen getrouwede kinderen die zij noch namaels tsaeme hebben moege

4. onder han allen evengelyc de somme van XXX lib grooten prout tunc op alle de

5. hamelike goeden welkenande die wesen moegen die hij achter hem

6. laten sal ende van sinen versterven sullen voren sin wettich schult

7. welke de ende wesene te stanen. Dewelke vorighe goeden hen daer voren verbondt

8. te hebben etc. Salvo waert dat eenich vanden vorighe kinderen van live

9. ter doot ginne sonder wetich oyr etc dat dan dies rente gedeel toecomen sal

10. ende bleven op dander kinderen die alsdan liven sullen ende alsoe voert vande

11. eenen opte anderen ende tot opt lancste van hen ende waert dat zij alle

12. sterveb sonder wettich oyr etc dat dan de vorighe XXX lib grooeten toecomene

13. sullen dan glicen delen dien zij van rechts wege schulden zullen zij toebehorene

14. ende te bleven na den stads recht . Woude

 

Verwarring:

Er is sprake van verschillende kinderen naest Adriane en Lisbetten.

Daarenboven is Lijsbeth Snoeys moeder af...overleden.

Nochtans zijn er acten rond 1450 waarin Jan Janssone en Lisbeth Snoeys samen verkopen...pff

 

Groeten

Guido

Reacties (3)

René van Weeren zei op wo, 08/03/2022 - 13:44

Dag Guido,

Als de verwarring komt door het woordje 'af': dit is te lezen als 'van' (vergelijk het Engelse 'of'); af wil dus zeker niet zeggen dat ze overleden is, in dat geval zou er wel 'wijlen' of 'zaliger' gebruikt zijn.

Guido Snoeys zei op wo, 08/03/2022 - 15:22

Dus als er staat : daer moeder af is' dan wil dat eigenlijk zeggen : waarvan de moeder is Lisbeth enz. Ik dacht dit te lezen als een testament bij het overlijden van de moeder.

Er is ook nog sprake van andere kinderen ???  Ik vind ook een Lisbeth terug die gehuwd is met een Janne de Vos vandaar ..

 

René van Weeren zei op wo, 08/03/2022 - 15:49

Ik ben geen expert in deze akten, maar volgens mij is de tekst in regel 3 bedoeld als: en mochten er nog meer kinderen uit dit huwelijk komen (getrouwede betekent in dit geval volgens mij: wettige kinderen), dan delen zij ook gelijkelijk mee in de 30 pond groten; maar zoals ik het nu lees zijn er dus op het moment van opmaken van het testament (of beter gezegd: lijfrente) twee kinderen uit het huwelijk. Adriaen en Lijsbet. Ik vermoed dat de eerstgenoemde een zoon is, aangezien Adrianen een naamval van Adriaen is die in dit geval ook passend is in de context.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.