Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Er blijven steeds enkele onduidelijke woorden over 1459 Antwerpen

23/07/1459 Lijsbet Tops x Ghijsbrechte Henricx gaf brueder Clause Melijs in godshuys Predicaeren

Sr # 57 f°345 V - 002

 

1. Lijsbet Tops bij consente van Ghijsbrechte Henricx eius marito gaf ende

2. maecte in gerechte gestadigen gheseen p….. omme goedshuysse

3. unde omme huer zielen zaliger na huer doot ende met eer brueder

4. Clause Melijs brueder inden goedshuyse vander predicaeren ad

5. vitam ut non aeternam elcx jaers XXI schellingen grooten brabantse prout tunc comuniter op

6. alle huer gereetse goede die achter de doot van huer

7. versterven mogen oft eenichsins benoemd sulle mogen worden

8. de welke goede de voirs Lijsbet altijd verbond ende te pande

9. geset heeft omme de voers XX schellingen grooten lijftochten te hebbene

10. tontfanen Sint Jansdagen Baptisten in midzomer ende

11. mede te Kersmisse daer af dierste renten vallen ende verschinen

12. sal ten yerste Kerssavond oft dierste Janssemisse sua dat

13. voers Lijsbet huer minderen ende juer meerderen woude ende

14. begheerde etc

Reacties (3)

René van Weeren zei op vr, 08/25/2023 - 12:05

Guido, onderstaand mijn versie, met de aanpassingen en weglatingen vetgedrukt. ER ontbraken twee regels, die zijn nu tussengevoegd. Hoewel bij de eerste vermelding van het bedrag een haaltje lijkt te komen na de tweede X, vermoed ik niet dat hiermee een I bedoeld is, gezien de schrijfwijze van hetzelfde bedrag verderop, ik houd het dus op een bedrag van XX schellingen.

1. Lijsbet Tops bij consente van Ghijsbrechte Heinricx eius marito gaf ende

2. maicte in gerechter gestadiger ghiften puerlic omme goidswille

3. ende omme huer zielen zalicheyt na huer doot ende met eer brueder

4. Clause Melijs brueder inden goidshuyse vander predicaeren ad

5. vitam et non ultra elcx jairs XX schellingen grooten brabantse prout tunc comuniter op

6. alle de huer gereetste goede die achter de doot van huer

7. verstorven mogen oft ennichsins bevonden sullen mogen worden

8. de welke goede de voirszeyde Lijsbet alnu verbonden ende te pande

9. geset heeft over de voirszeyde XX schellingen grooten lijftochten te hebbene

10. ende vanden voirszeyde brueder Clause de voirszeide XX schellingen grooten op te bueren off

11. tontfaenen met den Sint Jansdagen Baptisten in midzomer ende

12. mede te Kersmisse dair af dierste renten vallen ende verschinen

13. sal ten yersten Kerssavond oft dierste Jannssmisse na dat

14. de voirszeyde Lijsbet comen sal sijn van hueren doot. Salvo de

15. voirszeyde Lijsbet huer minderen ende huer meerderen woude ende

16. begheerde etc

XXIIIen julii

Pauwel zei op vr, 08/25/2023 - 17:45

nog een paar aanvullingen

3. ... o[m]me huer[e] zielenzalich[heyt] ...
5. ... prout tunc co[m]munit[er] ...
10. ... op te bueren en[de]
11. tontfaen[e] med[iatim] Sint Jansdagen Baptisten in midzome[re] ende
12. med[iatim] te Kersmisse ...
13. ... ten yersten Kerssavond[e] oft Sinte Jannssmisse na dat
14. de voirszeyde Lijsbet comen sal sijn van live t[er] doot. ...

Guido Snoeys zei op wo, 08/30/2023 - 07:24

Beste(n)

 

Bedankt voor je hulp. Ik heb nog ver te gaan maar we geven niet op., het is te leuk.

Er is maar een manier denk ik , veel doen. 

Guido

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.