Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Engel Neutens en Barbel van Solingen 1591

Reacties (5)

Geert Ouweneel zei op wo, 04/10/2024 - 08:06

Op huyden den 15 Juny 1591 compareerde voor Jan Thonisz,
Dirck Jacobsz Roosecrans, Claes Elbertsz de Goyer ende Cornelis
Cornelisz Heemskerck Engel Neutens Engelsz, ...cooper van
Mechelen, oudt 23 jaren, wonende op de Niesijts Afterburgwal,
geassisteert met Engel Neutens, zijn vader, versoeckende
zijne drie Sondaeghsche uytroepingen met Barbel van Solingen
Geeraertsdochter van Antwerpen, wonende tot Dordrecht, vertoonende
tot dien eynde zekere acte onder den handt Joannes Becius Dircxsz
tot Dordrecht, daerbij gebleke dat zijn geboden aldaer
ingewilliget waren, ende naerdien hij bij de waerheit
verclaerde dat hij mit sijnen vrijen wille sonder bedwanck
ofte geveynstheit verschene, oock vrije persone was ende deselve
Barbel in bloede niet bestaende sijn hen haere gebedt
verwilliget.
Inghel Nuetens

Michiel zei op wo, 04/10/2024 - 10:37

...cooper = vischcooper 

Timon zei op wo, 04/10/2024 - 12:45

Ontzettend bedankt beide. Wat wordt hier beschreven?: 

daerbij gebleke dat zijn geboden aldaer
ingewilliget waren, ende naerdien hij bij de waerheit
ve.rclaerde dat hij mit sijnen vrijen wille sonder bedwanck
ofte geveynstheit verschene, oock vrije persone was ende deselve
Barbel in bloede niet bestaende sijn hen haere gebedt
verwilliget

Geert Ouweneel zei op wo, 04/10/2024 - 16:20

geboden: een aanstaand huwelijk moest driemaal afgekondigd worden (de geboden)

in bloede niet bestaende: dat bruid en bruidegom geen naaste fanilie van elkaar waren

Timon zei op wo, 04/10/2024 - 17:41

Dat is duidelijk! Bedankt Geert

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.