Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

..en deel 2

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 12/14/2020 - 19:32

erffgoeden cost tersont tot vermaningen, onder t'verbant en subsmissie
van onse persoonen en alle onse goederen, roeren en onroerende, tegenwoordich en toecomende,
tot reale executie s'Hoffs voorsz. en allen anderen heeren, rechteren ende gerechten,
renuncyrende wij beyde en elx bysonder d'exceptie van gheen gelt ontfangen te hebben.
excussionis, divisonis en ordinis well weetende de crachten vandien, soo dat men
yegelijck van ons bysonder en een voor all int geheell voor all t'ghunt voorsz. staet
sall mogen anspreken ende doen executeren, ende allen anderen exceptien, gratien,
privilegien, reductien, relevementen en defensien ter contrarie en sonder t'recht
seggende generale renunciatie van geener weerde te zijn, daer en waer eerst
speciale voorgegaen. Sonder arch. Des t'oorconde hebben wij dit elx onderschreven met
ons zelffs hant en mijn Wyllem van Ostrums zegell soo over mijnselven in
qualitate voorsz. als over joncheer Gerrit van Reede mijn neve hieraen gehangen
opten 30en Marty 1612.
Goerdt van Reede
Willem van Ostrum
Dat tegenwoordige copie met den originelen
ongecavelleerden bryeff en in rooden
segelwas angehangen  en den segell van woort
tot woort is accorderende betuyge ick.
Theodorus Wijntgens en secretaris en
der Stats Orfoh. nots. pub. pro.

Stan de Jongh zei op di, 12/15/2020 - 11:46

Beste Geert Ouweneel,

Hartelijk dank weer voor deze transkripties

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.