Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

eigendomsovergang - 25 april 1753

Op 25 april 1753 werd mijn voorvader Joris Geesteranus eigenaar van een pand aan de Koornmarkt in Delft.

Dit is de eerste pagina van de eigendomsovergang. Ik kan niet alles lezen. Wie kan mij helpen?

Alvast dank!

Groeten,

Anneloes

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op wo, 10/14/2020 - 18:52

Wij mrs. Jacob Gael en
Willem Vlaardingerwoud, Robbertsz.
scheepenen in Delft, oorconden dat voor ons
gecoomen en gecompareert zijn den heere mr.
Adriaen Bogaert, heere van Beloys, raad
en regeerend burgemeester deeser stad, mitsga-
ders bewindhebber van de Westindische Compa-
gnie ter camere op de Maze, etc. etc., zoo voor
zig zelvs, als zig stgerkmakende en de rato cave-
rende voor den heere mr. Engelbert Mente,
raad ordinaris des furstendoms Gelre en
Graafschap Zutphen, mitsgaders burgemees-
ter der stad Doesburg, etc. etc., als in huwe-
lijk hebbende vrouwe Susanna Cicilia
Bartha Meerens, item nog voor den heere
Salomon Dierkens, collonel ten dienste
deeser lande, als in huwelijk hebbende
vrouwe Anna Elisabeth Meerens, item
nog de heeren mr. François Boogert, raad
en oud scheepen ende nog vervangende de heer en mr. Willem van der Lely,
raad en thesaurier beyden der stad Delft,
in qualiteyt als bij acte van de Edele
Achtb. Heeren van den Gerechte der gemelde
stad van dato den 28 Maart 1749, behoor-
lijk geauthoriseert en gequalificeert tot
het representeeren van den persoon en
t'waarnemen van het intrest van mr.
Simon Bogaert van Beloys, altans
uitlandig, ende laastelijk nog Joris
Geesteranus, notaris end procureur meede
alhier, in qualiteyt als last en schabinaale
procuratie hebbende van den heere Fran-
çois Ewout Spiering, collonel en major
van de guardes te voet ten dienst deeser
lande ende vrouwe Bartha Johanna
Boogert, egteluyden, item van den
heere Daniel Muller, capiteyn luytenant

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.