Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Een paar woorden nog Antwerpen 1496

1496 Jan Smit Bertelmeeussone wijlen huydevetter verc Johannen Snoeys Jans dochter op twee huysen daeraf deene geh is den Keerscorf gest deen neffens dander inde Meer alh jegens Doudeveste over

Sr # 109 f 217 r 003 v001

 

1. Jan Smit Bertelmeeussone wijlen huydevette[r] verc[ocht] Joha[n]nen Snoeys

Jansdochter

2. vijthiene scell[in]ge grote erflic prout com[uni]ter op twee huysen met hoven gronde

3. en[de] toebehoorten daer af deene geheete[n] is den Keerscorf gestaen beyde deen

4. neffens dande[r] inde Mee[re] alhier jegens doude veste over tusschen Vrancx

5. van Halen erve aen deen zijde en[de] Peteren Spillemans erve aen dand[er] zijde

6. Dand[um] natalis, te waerne op eenen chijsguldenen van floreneen

7. erflic zeke[re]n p[er]sonen Item twintich scellingen grote erflic Janne Smit der

8. thiene scell[in]ge grote erflic eenre beghijne. Item zevenen scell[in]ge grote erflic

9. den voirs[zeyde] Pet[er]en Spillemans . Item viere scell[in]ge grote erflic der wedewen

Thonis

10.uuten eenen huyse . Item tweelinc scell[in]ge heffe penn[in]ge grote erflic Peteren

Symoens

11. …. Item vijfthien scell[in]ge grote erflic he[re]n Pete[re]n Plattijn priester Item drie

12. scell[in]ge heffe pe[n]n[in]ge grote erflic der kercken va[n] Sint Jacob

13. Item achtiene grote erflic der kercken van Ons[er] Vrouwe alhier

14. Ende thiene scell[in]ge grote erflic Gheerde Teerlinck na in soude

15. der brieve inden huyse geheeten de Keerscorff jaerlicx voren

16. staende ende anders niyt. Gebraecke yet se et sua

Rare onderste lijnen

17. oft de c[on]sente aut des voirs[zeyde] cameren

18. oft XXVIII maye anno Xv

 

Eod[em] die

Reacties (2)

Guido Snoeys zei op za, 01/27/2024 - 11:38

vervolg volgende blad 

Pauwel zei op za, 01/27/2024 - 21:55

11 Zou er niet cuypere staan? Wat je als heffe leest is sesse.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.