Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Een paar onbegrijpelijke woorden

In deze brief 2 woorden ge-highlight wie oh wie kan de betekenis hiervan aangeven.

 

Graef Konincksmarck is eergisteren
morgen vande aproches door eenige
losse steenen daer een canonkogel
tegen quaem, soo danich gequetst
dat een uur a  twee daer naer van
sturf, de Fransen sijn naer
Huijs geretireert, ende maecken sich
daer sterck op de weerdt voor de
stadt leggende, soo men seijdt de goede
tijdinge van dat den Vijant waerden
Bommel, Tiel, Creveceur, soude verlaeten
hebben ende dat Utrecht oock meijndt
te quiteren, continueert hier, Godt
geve het waer waer sij, soo is dese
reijs niet te vergeefs gedaen, waer
wij nu verder belenden sullen leert
den tijdt, men wil dat den Graef
van Monteraij met den Graef van
Waldijck in aentocht naer Venloo
sijn dat U.H.Ed: t'beste sal weeten
altoos men gaet waer men wil, den
Cheurfurst van Coeln betaelt braef
de baelen, konde den Biscop van Munster
ock soo een crauw krijgen soo waeren
de Auteurs van desen krijch wel betaelt
Met dese post heb ick geen
brieven uijt den Haeg gehad, hoope
echter U.H.Ed Geb: met mijn Vrouw
moeder noch bij goede gesontheijt
sijdt, ende dat ick altoos mach gereser-
veert blijven
Hooch Edel geboorn Heer ende Vaeder
U.H.Ed. Gehoorsame soon
ende Diernaer
Godert van Reede G

Reacties (2)

René van Weeren zei op do, 07/01/2021 - 11:41

Het historisch woordenboek geeft voor balen: Met frustreerende verveling, ergernis en weerzin zijn dienstplicht vervullen.

 

Crauw is een aanduiding voor schurft.

 

Kortom, niet een erg beleefde brief....

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.