Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Een oude tekst ontcijferen

Hallo, Wie kan mij helpen om deze oude tekst, een Schepenakte te ontcijferen?

Bijvoorbaat dank

 

Groeten Peter

 

Comapeerden Hendrina Derx wed. van wijlen

Hendricus coeff ….?.... Jan Aben en Johanna Hendrix

…?... dewelkem aan …?... Rigtenshand hebben ge………

…?... opgedragen aan ende ten behoeven van …?....

….?.... Verstraeten ….?.... ….?....? alhier en Hendr…..

Lambert.. …?... ….?....: hier erven een huis met alle aange-

Legen twee loopen bouwland, ongeveer een halve mergen

Groot, onder den Dorpe Mil gelegen palende Oost en Zuij

Den Cornelis Hendrix, west de Gemeene Straet en Noorden

De wed. Jan Ermers en Thoma Jan ….?..... belast met

drie gulden drie stuivers en agt penningen aan’t com

…?... van zijn Hoogheid te Grave …?...  …..?.... loopen bouw

Land, ongeveer een halve mergen groot, onder Mill …?...

Gelegen, palende Oost en Zuijden, Zijn Hoogheid, Werft

De wed. Gerrit van Dijk en Noorden den Gemeene weg,

Jaarlijks belast met …?... gulden pagt aan ’t comp…….

Van Zijn Hoogheid voornoemt, voor …?... beijde …?... allen

….?.... Erven uijtgesonderd het continguent in de

Gemeente lasten en schattingen, en hebben de compa

Ranten de voors: goederen alzoo voor eene somma van

Een honderd en vijftig gulden , waar van zij comparanten

Bekenden ten vollen voldaen te zijn, opgedragen en daarna

Met hand halen en monde daarop ….?....  …..?....

…?..., zoodat het vonnis geweesen ..?.. pro ut in communi …?...

…?... …?... Schepenen bij quitantie van den …?.... ontvangen

W.W.G van Oijen, de dato Grave den 26 deezer gebleken, dat het regt

Van den 40 …?...: met eene ….?.... van f 9-9-12 aan den …?....

Is voldaan.  …?... gepasseerd te Mil den 26 November 1700 agt

En Sestig ten overstaan van ..?... Jans Kempen, Schepenen

Loco Scholtis Peter van den Heuvel en Derk …?... Schepenen

 

Coopspremie:   f  150 : 0 : 0                        ….?.. Jans Kruissen

3:3:8 pagt:          f    79 : 7 : 8                        Loco Scholtis

….? ….                   f 150 : 0 : 0                         Petrus van den Heuvel

                               F 379 : 7 : 8                        …?... …..?.....

 

Handmerk          van de

Wed Hendrina Derx  …?...

Hendricus Croef

Handmerk van     X  Jan Aben

Handmerk van    X  Johanna Hendrix

Reacties (4)

Pauwel zei op di, 02/06/2024 - 00:53

Compareerden Hendrina Dirx wed[uw]e van wijlen
Hendricus Croeff Item Jan Aben en Johanna Hendrix
E…?... dewelken aan des loco-rigtershand hebben gestedigt, ge-
vest en opgedragen aan ende ten behoeven van mons[ieu]r
Laurens Verstraeten gesubs[titueer]de scholtus alhier en Hendrina
Lamberts E.. …?... mitsg[ade]rs hunne erven een huys met alle het-
geen daar inne aert- muur- en nagelvast is met aange-
legen twee loopen bouwland, ongeveer een halve mergen
groot, onder den dorpe Mil gelegen, palende Oost en Zuy-
den Cornelis Hendrix, West de gemeene straet, en Noorden
de wed[uw]e Jan Ermers en Thomas Jans, jaarlijx belast met
drie gulden drie stuyvers en agt penningen aan ’t com-
ptoir van zijn Hoogheid te Grave, Item ses loopen bouw-
land, ongeveer een halven mergen groot, onder Mil voors.
gelegen, palende Oost en Zuijden Zijn Hoogheid, West
De wed[uw]e Gerrit van Dijk en Noorden den gemeenen weg,
jaarlijx belast met ses guldens pagt aan ’t comptoir
van Zijn Hoogheid voornoemt, voorts beijde vrije allo-
diaale erven, uijtgesonderd het continguent in de
gemeents lasten en schattingen, en hebben de compa-
ranten de voors. goederen alzoo voor eene summa van
een honderd en vijftig gulden, waar van zij comparanten
bekenden ten vollen voldaen te zijn, opgedragen, en daarna
met hand halm en monde daarop vertogen als regt
was, zoodat het vonnis geweesen is prout in communi for-
ma, en is ons schepenen bij quitantie van den Heere Ontfanger
mr. W.G van Oijen, de dato Grave den 26 deezer gebleken, dat het regt
van den 40e penn[ing] met eene summa van ƒ 9-9-12 aan den lande
is voldaan. Aldus gepasseerd te Mil den 26 Novemb[er] 1700 agt
en sestig ten overstaan van Addriaen Jans Kempen, schepen
loco-scholtus Peter van den Heuvel en Derk Gerrats schepenen
 
Coopspenn[ingen]:   f  150 : 0 : 0                        Adriaen Jans Kempen
3:3:8 pagt:          f    79 : 7 : 8                        loco-scholtus
….? ….                   f 150 : 0 : 0                         Peter van den Heuvel
                               F 379 : 7 : 8                       Derick Geraerts
 
Handmerk          van de
Wed Hendrina Derx  …?...
Hendricus Croef
Handmerk van     X  Jan Aben
Handmerk van    X  Johanna Hendrix

Pauwel zei op di, 02/06/2024 - 00:58

e.l. = echteluyden

Wim zei op di, 02/06/2024 - 16:26

Onder pagt: ses gl. dito

Handmerk van de wed. Hendrina Derx w[e]d. Hendricus Croef

Peter Aben zei op di, 02/06/2024 - 17:39

Hallo beste mensen, 

Ik ben jullie dankbaar voor de hulp bij het ontcijferen vN de tekst.

Groeten Peter

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.