Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Dusent vier hondert vier ende viertigh des thienden dages mes septembris

Beste forumleden, willen jullie mij helpen met de transcriptie van deze tekst uit 1444!. Ik heb al een poging gedaan, maar veel worden kan ik nog niet lezen:

 

Wij Henric van de Gescharen en Willem van Doernen schepen te Kuyc tuigen dat van den geseten richter en voir ons als int gericht connen sijn, Jan van Erp ende Janssijn Geertruyt sijn wittige wijf myt haere gerore moder die hanr myt vecht de vonnys tegend waent ende hebben sameln op gedragen an sinchnis hant gestedigt en gevest in behoef eens althans dat gezecht is tot Kuyc in den ..nchen in die van goets en onsen lievier vrouwen en alme heyligen twelf maldere  gravez roggen thans ordeschen maten ensln en alle gaven te betalen op rente percens doch de tarhadr…   vijter  ende alsinge hof geschevenen die hoeve die gelegen is tot haeps mitten eene sijden nevend Archenstege mitten ander sijden nevend die Piecksche hoeve en komt al in aen ie gemeynt en de aen meer eenen myt allen hoeven toebehorenen gelijt die voirs alinge hofs al dan in hogen en in legen in drepen en in droegen van al.s gelogen is ende hebben dat van op gedragen en in de galmeler dan op vertegen tot behoef des althans bonus zoe dat thomys wijsden dat dat vangs altster daer soede en vast aen gemist.
De geest is en dat Jan en Janssijns Geertruyt sijn wijf vons dr… jameler of onterft sijn ende myet meer dan toe te seggen en hebben myt ratht bout  soegeloepen Jan van Bresse en Janssijn Geertruyt sijn wijf vons samelis op aen en op honr goet die boir.. twelf andbelringe gruetz roggen thans byter den vons almge hoff gelijt vons soet tot behoeff des alters vongf te weren Jan en darh tegen alle die gene die des then jieshten romen willen.
En alle Janr vyte doen joeynden als mien erfparht en Janr gulde myt merht wt pleger in doen in jiynden jide den lannerhrt als sonder nagelist in hemiysse den waerheit besegelt myt onsen segelen gegs int immer ons hou dusent vier hondert vier ende viertigh des thienden dages mes septembris

Reacties (5)

Herman zei op wo, 07/06/2022 - 21:04

Ward, hierbij mijn vertaling. Nog enkele kleine vraagtekens. Maar de acte moet zo wel duidelijk zijn.

Wij Henric van de Eescheren (=Escharen)en Willem van Doernen schepenen te Kuyc tuigen dat voir den geseten richter en voir ons als int gericht  comen sijn, Jan van Erp ende joncffrouwe Geertruyt sijn wittige wijf myt haere gecoren momboir die haer myt recht ende vonnis gegeven werd ende hebben samelic opgedragen an

 ‘srichters hant gestedigt en gevest in behoef eens altairs (altaar)dat gesticht is tot Kuyc in den kercken in die een goete ende onsen liever vrouwe en alme heyligen twelf malderen gueten roggen tsamen graeffschen maten erflic ende alle jaeren te betalen op sente petersdach ad cathedram (= 22 februari), uijter enen alinge hof geheijten die hoeve die gelegen is tot haeps mitten eene sijden neven A*chenstege mitten ander sijden neven die Piecksche hoeve en voirt al om aen die gemeynt ende oick aen meer erven, myt allen hoeren toebehorenen, gelijc die voirschreven alinge hoff al daer in hogen en in legen, in diepen en in droegen, van alts gelegen is, ende hebben dat voirs opgedragen ende nae halmelic daer op vertegen tot behoef des althaars voirschreven soe dat t vonnis wijsde dat dat voirgeschreven altaar daer goed ende vast aen ge**ft? ende gevest is en dat Jan en joncffrouwe Geertruyt sijn wijf voirschreven daer samelic af onterft sijn ende nyet meer daar toe te seggen en hebben myt recht, voirt  soe geloefen Jan van Erp en joncfrouwe Geertruyt sijn wijf voirschreven samelic op hen/den? en op hoer goet die voirschreven twelf malder gueten roggen tjaars uijter den voirs alinge hoff gelijc voirs steet, tot behoeff des altaars voorschreven, te weren jaer en dach tegen alle diegene die des then rechten comen willen, ende alle jaar uijte doen peijnden als men erfpacht en jaargulden myt recht wt (= uut) pleget te doen peijnden nae den landrecht ,al sonder argelist, in kennijsse der waerheit besegelt myt onsen segelen, gegeven[hg1]  int jaar ons Here dusent vier hondert vier ende viertigh des thienden dages maents? septembris

Herman zei op wo, 07/06/2022 - 21:08

Een kleine correctie regel 7

twelf malderen gueten roggen tjaars graeffschen maten erflic ende alle jaeren te

Wart Arts zei op do, 07/07/2022 - 14:11

Geweldig Herman dat je dit allemaal lezen kan!!.Veel dank! Kan je het ook nog in het modern Nederlands vertalen, zodat ik begrijpen kan wat er eigenlijk gezegd wordt?

Herman zei op do, 07/07/2022 - 15:10

Voor de 2 schepenen van Cuijk zijn gekomen Jan van Erp met zijn vrouw Geertruijt, de laatste vergezeld met haar momboir ( toeziend voogd) Zij schenken aan het Altaar van Onze Lieve Vrouw in Cuijk 12 malder rogge jaarlijks.  Deze 12 malder rogge moet voldaan worden uit een hoeve tot Haps gelegen. Daarna volgen enkele vaste riedels ( en hebben opgedragen etc, en halmelick daarop vertegen etc ( is afzien van hun recht, ten gunste van het Altaar). Zodat het altaar het recht heeft op die 12 malder en Jan van Erp en zijn vrouw  geen recht meer daar op hebben ( onterft)

En verder beloven Jan en Geertruijt dat als iemand anders op die 12 malder rogge aanspraak wil maken, dat Jan en Geertruijt zich daartegen zullen verweren ( uit doen peijnden = pandrecht)

aldus vastgelegd 10 september 1444

Ward Arts zei op do, 07/07/2022 - 16:12

Zeer bedankt Herman, knap dat je dat er uit kan halen.

Groet,

Ward

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.