Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

door kapers opgejaagd schip, 1710

Bijgaande akte van 18 maart 1710 is aan het begin prima te lezen, dat begint met netschrift. Op een reis vanuit de Middellandse Zee (Livorno) naar Amsterdam is het fregatschip El Rey Gasparo van alles overkomen, vermoedelijk met gevolgen voor de lading. Na de eerste bladzijde gaat notaris van der Meulen helaas over van netschrift op klad, en dan wordt het ineens heel moeilijk te volgen. Ik kan aan het begin ontwaren dat men tussen Corsica en Minorca door kapers is aangevallen, en dat deze vijf maal hebben geschoten. Verderop zie ik dat ze Gibraltar hebben bereikt. Kan iemand dit snelschrift beter lezen dan ik?

Met dank en vriendelijke groet,

Mark

Reacties (4)

Mark Slinkman zei op ma, 05/24/2021 - 14:29

De ontrbekende bladzijden

Mark Slinkman zei op ma, 05/24/2021 - 14:31

1

Mark Slinkman zei op ma, 05/24/2021 - 14:32

En de laatste bladzijde, ik zag niet dat er maar een bladzijde tegelijk kan worden geupload. De volgorde is helaas dus: 1,4,2,3

Mark Slinkman zei op di, 05/25/2021 - 17:27

Hieronder de transcriptie die ik zelf gemaakt hebm en die ik bij het overgaan van net op kladschrift dus niet goed verder kan lezen:

 

Pieter Fuijk

Attestatie

Op huyden den 10 maart 1710 compareerden voor mij Pieter van der Meulen openbaar notaris .. pretentie van de nagenoemde getuyge Bartel Roosendael van Munsterland out 34 jar opperstuyrman, Asswerus Nieuwenhuisen van Amsterdam out 44 Jar twede stuyrman, Jacob Slinkman v. Amsterdam out 20 jar derde stuurm., Hend Lely van Hamburg out 44 Jar. … Alle in die bedieninge nu jongst gevaren hebbende op t fregat schip genaamt El Rey Gasparo daar capiteijn op is Pieter Fuyck van Amsterdam en hebben ten versoeke van de gemelte Cap.n getuygt en verclaert hoe waar is,

Dat sy getuygen en verder scheepsvolk in de maand january deses jaers tot Livorno hunne ladinge in hun voorsz schip hebben ingenoome bestaande in verscheyd soorten van coopmanschappen

Welke goederen en coopmanschappen in ’t innemen behoorlyk in hun voorsz schip sijn weggestuwt en geplaast gewordenwesende hun voorsz schip voor ’t laden digt hegt en wel gecalefaet behoorlijk gegarniert, en van alles voorsien en versorgt

& in ’t weg … des, … wedersys by .. op … dat t nodig was … hout voorsien

En voor hun vertrek de luyke met presenningen gedekt en digt toe geschalkt en de masten en pompen met cragen na behoorden voorsien syn geweest & sulx hun voorsz schip bequaem was coopmansgoederen overzee te voeren

Zyn op den 3 feb deses jaers van Livorno getrocken gedestineert na dese stad, & op den 5 feb tussen Corsica & Minorca geavanceert zynd, wierden van een vreemt schip gejaegt, & uyt [deselve?] tot vijffmael uyt canon op hun geschooten, dede alle vlyt het voorsz schip te ontzeyle, vorts … van zeyl & ….. zoo dat met onder zijlen moesten zeylen, & hun schip ….

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.