Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

document van pastoor Petrus Lucius uit Leuven

wie wil en kan mij helpen met de vertaling van deze tekst.

bij voorbaat hartelijk dank

Reacties (4)

Pauwel zei op zo, 01/13/2019 - 11:06

Dag Wim,

Is het een idee dat je zelf eerst een poging doet? Zo moeilijk lijkt het handschrift mij niet.

Groet, Pauwel

Arcimboldo zei op zo, 01/13/2019 - 14:38

Een poging:

In nomine Domini amen

Op heden, den negenentwintichsten
martii des jaers ons Heeren sesthien
hondertnegenentwintich ick Petrus
Lucius, licentiaet in der H. Goidtheijt,
pastoir van Sinte-Michielparochie
binnen Loven, tegenwoirdich wel
gesont wesende op aertrijck gaende
ende staende, hebbe verclaert mijnen
uuijtersten wille ende mijn testament
gemacke gelijck midts desen met
mijn eijgen handt geschreven ende onderteeckent
in maniere naervolgende ende daer-
mede casserende, wederroepende ende
tenijet doende de voirgaende testamenten,
bij mij eenichsints gemaeckt, willende
dat dit tegenwoirdich testament
sal stadtgrijpen ende voir goet gehouden
worden voir alle rechten in allen besten
formen al waer oock saecke dat hier-
inne bij avontueren ier? soude moghen
achtergelaeten sij nochtans van
rechtswegen geruert in den

ChrisvD zei op zo, 01/13/2019 - 23:38


Er ontbreekt een regel:
uuijtersten wille ende mijn testament
gemaeckt, gelijck ick verclaere
ende maecke midts desen met

Wim Lucius zei op wo, 01/16/2019 - 09:54

Beste   Arcimboldo en Chris

hartelijk bedankt  ik hoop dat ik verder nog op medewerking kan rekenen van het Forum bij de overige stukken van dit document.

door een ongeval is het lezen van hand geschreven tekst voor mij als ineen draaiorgel zitten.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.