Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

document over erfrecht?

Bijgaand document betreft een situatie waar mijn voorouders Joorden Janse van der Laeck en Lijske in genoemd worden.

Kan iemand mij helpen het te vertalen?

Reacties (4)

René van Weeren zei op do, 03/04/2021 - 00:13

Dag Bernadette,

Gezien het einde van de tekst lijkt het er op dat er een tweede afbeelding mist. De aklte betreft de koop en navolgende overdracht van een stuk teullant (akkerland dat bewerkt moet worden, 'teelland') binnen het gebied van Boxtel en de heerdgang van Luysel [=Liessel] met een oppervlakte van ongeveer 1 sestersaet (een weinig gebruikte oppervlakte maat, in de regio Boxtel overeenkomend met 36 roeden). Verkoper is Peeter Goyarts van der Boer uit Haaren (NB), die dit land geërfd had van diens ouders. Koper is Lijsken, weduwe van Joorden Jansse van de Laek. Koopsom bedraagt 60 gulden exact, daarboven op komen nog twee belasting bedragen, namelijk de 40e penning (1/40 van de koopsom, 1 gulden 10 stuivers, er gingen toen 40 stuivers in 1 gulden), en een verhoging van 3 stuivers.

Bernadette van de Laak zei op do, 03/04/2021 - 00:26

Beste Rene,

Super bedankt! 

Wellicht loopt de tekst op de volgende scan door?

René van Weeren zei op do, 03/04/2021 - 17:09

in li-marge, bedragen verdeeld in guldens (van 20 stuivers per gulden, geen 40 zoals ik in mijn vorige bericht zei) stuivers, en penningen (16 penningen = 1 stuiver).


Coop 60-0-0

40e[n] penn[ingh] 1-10-0

10e v[er]ho[ginghe] 0-3-0

1-13-0


Lijsken, wed[uwe] Joorde Janse van [de] Laak
Peeter Goyarts van der Boer, woonende tot Haaren


Een parceel teullant, gelegen ^binnen de baronye van^ Boxtel onder
den heertgang van Luysel, neffens erve
de wed[uwe] Dirk Jan Heessels aen beyde seyde
streckende, van erve Maria Peters van der
Horst aen d'eene eynde, de broek aen de
andere enijde [sic!], groot ontrent een sestersaet,
hem aengecomen van sijne ouders soo
hij v[er]claerde, heeft hij wettelijck en erftelijck
v[er]cogt, opgedragen ende overgegeven Lijske,
wed[uw]e van Joorden Jansse van de Laek, omme
van deselve copersse metten erftregt vandien
te hebben ende te besitte ende heeft helmeling
hierop verteegen* met manieren indien ge=
woonlijk sijnde, gelovende op verbant van
sijn persoon ende goederenm present en toeco-
mende voorsz[eide] opdragen, overgeven ende
vertijden altijt voor goet, vast, steedig
---
ende van waerden ^te houden^, ende alle commer.
calangie ende aentael daerinne wesende
ofte comende de voorsz[eide] vercrijger scaft
sal doen geheelijck, de quitantie
van den 40e[n] penn[ingh] en 10d[en] v[er]hoo[ginghe] van de
heer J. Hasevoet, de dato den 1 julii
1717 als in margine deses gebeleken.
Actum Boxtel den negenentwin-
tigsten julii seventienhondert
ende seventien, presentes d'heeren
Christiaan Huijgens en Nicolaes
de Cort, schepenen.

[getekend: C. Huijgens / 1717]
[getekend: N: De Cort]
[getekend: P: v: Heusden]


*helmeling [ook wel: halmeling] vertijgen = een symbolische handeling bij overdracht van grond, waarbij de overdracht van een enkele halm graan of korenhalm symbool staat voor de overdracht van het gehele stuk aan landbouwgrond. Deze symbolische handeling werd al toegepast in de Romeinse tijd.
 

Bernadette van de Laak zei op do, 03/04/2021 - 22:49

Beste Rene,

Opnieuw enorm bedankt!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.