Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Document Nijmegen

Goedemiddag, voor onderzoek is het van belang om dit document te lezen. Helaas werd het voor mij niet duidelijk wat hier vermeld staat. 

Reacties (3)

Marieke zei op do, 02/08/2024 - 14:34

Het gaat om deze tekst. 

Geert Ouweneel zei op do, 02/08/2024 - 18:26

Extract uuttet raadtsignaet der
stadt Nijmegen van den hjare 1665.
Joris den 1 Juny
Op requeste van de tijtlijcke kerkmeesteren van St. Stevenskerck alhier
heeft een eerwaerde raadt tot subsistentie van de voorsz. kerck
verstaen dat an luyden soo geduirende dese contagieuse
sieckte van de pestilentie bij avonden in de voorsz. kercke sullen
worden begraven, aen de voorsz. kerck sal worden gegeven
naevolgende gerechticheyt, te weten, van luyden die met een
hooge baer worden begraven twintich gulden, alsmede van diegeene
die van mindere conditie sijn 8 gulden, ende die van geringe
conditie sijn vier gulden, ende eintlijck van kynderen onder den
arm gedragen wordende twe gulden, sonder dat yetwes
aen de kercke sal worden gegeven soo wanneer ymant opt
kerckhoff begraven wort.
In fiem extractis
... Ingendonckse

Michiel zei op do, 02/08/2024 - 18:37

Geert Ouweneel was me net voor, ik geef toch ook mijn transcriptie

 

Extract uutter Raedtsignaet der/

Stadt Nijmegen vanden Jare 1665. /

 

Jovis den 1 Junij./

 

Op requeste van de tijtlijcke kerckmeesteren van Sint Stevens Kercke alhier /

heeft Een Eerbare Raadt tot subsistentie van de voorschreven Kercke /

verstaen, dat van Luijden soo geduirende dese contagieuse /

sieckte van de pestilentie  bij avonden inde voorschreven Kercke sullen /

worden begraven aende voorschreven Kerck sal worden gegeven /

naevolgende gerechticheijt, te weten van luijden die met een /

hooge baer worden begraven twintich gulden als mede van die geene /

die van mindere Conditie sijn 8 gulden ende die van geringe /

conditie sijn vier gulden ende eintlijck van Kynderen onder den

Arm gedragen wordende twe gulden, sonder dat ytwes /

aende Kerck sal worden gegeven soo wanneer ymant opt /

Kerckhoff begraven wort./

                                                               In fidem Extracti./

                                                               … Singendonck …

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.