Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

document 16e eeuw

Het document lijkt een opsomming te zijn met verwijzingen naar allerhande artikelen uit de kerkelijke sfeer.

Iemand die me hier meekan verder helpen? 

Dank!

Reacties (4)

Andreas zei op ma, 08/10/2020 - 23:27

Brend,

het lijkt mij een opsomming van de kerkelijke tarieven die gelden in de parochie. Ik heb al een aanzet voor de eerste 2 paragrafen. Er is nog heel wat onduidelijk. Munteenheid lijkt mij stuiver te zijn (ik lees S-ver).

 

Item upt xiiii dat zij ghewesen
hebben dat de prochiepapen ghenomen hebben van
... ende ..., ... male xxiiii stuiver/ maer men
gheeft ghemeenelick als  x stuiver eenighe persoonen pelgrimage
ghaen self als zij uuter prochie vertrecken ende verhuusen/ ofte
als zij heen t' huwelicke betrecken van elc xii stuiver.

 

upt xv-e dat de ... ghehuwed moeten eenen kercghanc
doen upden huwedach of tsanderdaechs die daer
voornoemde personen van ... ii stuiver ende den permijne die
zij upden ... legghen ende den costre xii stuiver

Geert Ouweneel zei op di, 08/11/2020 - 09:20

Hier met tevens het vervolg (alles onder voorbehoud):

 

Item upt 14e daer zij ghewesen
hebben dat de prochiepapen ghenomen hebben van
sijne serken ende hem dessimo male 24 stuyvers, maer men
gheeft ghemeenlick als eenighen persoonen pelgrimage
ghaen als zij uuter prochie vertrecken ende verhuisen ofte
als zij hem thuwelicke betrecken van elc 12 stuyvers.

Upt 15 ee dat de .ouwen ghehuwed moeten eenen kercghanc
doen up den huwedach of tsanderendaechs die dair
vooren gheven van inleren 2 stuyvers ende een penninge en
zij upden outhaer legghen ende den coster 12de penninge.

Item up de 18e, 19e ende 20e articulen dat alsser yemant
sterff in te staen dat zij weygheren die te begraven
maer en moet zeker stellen ofte ten minsten beloven den
deken te contenteeren, daervooren zij
nemen dies zij ghecrijgen connen ende hebben gheweten
betalen voor scamele lieden die gheen goet en
hadden 24 stuyvers.

Ende dat bovendien de prochiepape, coster ende capellane
van der uutvaert daer inne begrepen de visitatie
ende testament als van ander persoonen ende meer
upt 21 dat men betaelt voor tzevendaechs ghebet in den
messe de prochiepape 12 stuyvers ende de coster 6 stuyvers.

Item upt 22e ende 23e daerin de prochiepape
hemluyden doen betalen van de redemptie van persoonen die
aldaer prochiaen zijnde ende elders begraven worden
van uutvaerden ende anders als of zij daer
begraven waren, dan of men met hemluyden overcommen
moet ende sghelijcx de capellanen ende costers ende willen
den dienst doen ende danaer betaelt weder ... dat
beggeeren of mogen.

Andreas zei op di, 08/11/2020 - 13:10

Nog wat aanvullingen en correcties op de prima transcriptie van Geert. Ook hier geldt dat anderen een andere lezing kunnen hebben van bepaalde woorden. Het is taal van lang geleden en het handschrift doet soms twijfelen.

 

Item upt 14e daer zij ghewesen
hebben dat de prochiepapen ghenomen hebben van
sijne serken ende hem dessimo male 24 stuyvers, maer men
gheeft ghemeenelick als eenighen persoonen pelgrimage
ghaen als zij uuter prochie vertrecken ende verhuisen ofte
als zij hem thuwelicke betrecken van elc 12 stuyvers.

 

Upt 15 de dat de nieuwen ghehuwed moeten eenen kercghanc
doen up den huwedach of tsanderendaechs die dair
vooren gheven van inleren 2 stuyvers ende den pennijnc die
zij upden outhaer legghen ende den coster 12 stuyvers.

 

Item up de 18e, 19e ende 20e articulen dat alsser yemant
sterft in te staet dat zij weygheren die te begraven
men en moet zeker stellen ofte ten minsten beloven den
deken te contenteeren, daervooren zij
nemen dies zij ghecrijghen connen ende hebben gheweten
betalen voor scamele lieden die gheen goet en
hadden 24 stuyvers.

 

Ende dat bovendien de prochiepape, coster ende capellanen menen
van der uutvaert daer inne begrepen de visitatie
ende testament als van andere persoonen ende meer


upt 21 dat men betaelt voor tzevendaechs ghebet in den

preicstoel, dat elc ghenen moet zoo zijt begheren of
niet, de prochiepape 12 stuyvers ende de costre 6 stuyvers.

 

Item upt 22e ende 23e daerin de prochiepapen
hemluyden doen betalen van de redemptie van persoonen die
aldaer prochiaen zijnde, ende elders begraven werden
van uutvaerden ende anders als of zij daer
begraven waren, dan of men met hemluyden overcommen
moet, ende sghelijcx den capellanen ende costers, ende willen
den dienst doen ende danaer betaelt weder dhoyrs dat
begheeren of niet.

Otto Vervaart zei op di, 08/11/2020 - 14:07

Bij het achttiende item gaat het over mensen die intestaet, zonder testament zijn overleden, verder heb ik vooral bewondering voor deze transcripties!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.