Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

document 1627-09-05

Heel graag transcriptie 

Reacties (6)

Jo Strijbosch zei op wo, 12/06/2023 - 16:03

voorzijde document 1627-09-05

Andreas zei op zo, 12/10/2023 - 22:38

Bij deze mijn poging. Niet alles gevonden, en niet zeker van alles. Dit soort geschrift is niet echt mijn ding. Anderen zullen wel aanvullen en verbeteren.

Mijn here
Den uwen vande XXIXen August is mij behandicht
ende het inne houden doen verstaen daer bij ulieden
mij belast van noch tot Battel te doen
diversche wecken met last van tgene daer
te betaelen staet ende dat tselve cost te voldoen
uuijt ’tgene mijn suster ulieden is schuldich seide
dat ulieden soe het schijnt tot den quijt-
schildinge wilt verstaen aen welcke p ende ...
nijet en sal rueren ten sij wijlieden metten
anderen sijn overcomen of wel dat kracht
dus helft gescheijden want ick in den
perijckel en wilt staen int ...
Reckende van daerdoor een reije te crijgen
...ant alwaert schien dat uwe ...waerde
mede bracht nijettegenstaende het kracht
de pachters den quijtschildinge en mochten
... ( tgene ick meijne ...) soe
met even wel ... tgene sij dagelijck
heeft gegeven aende soldaten dije huijsinge
te houden staende die sij dagelijck ...
dreijchden int brant te steecken, ... ge...
... sijnen berupt publicquelijck verstaet te vercupen
ick dijen ... ... en verstaet te doen
sal mijn here gelieven eenen anderen te ...
daerghij u op betrauwt die een samelijck
regard neme op ... ... tot waelhen
daer de soldaten lancx den teen vande
dijck diversche hornen maecken ende
daermede de aerde mul maecken
soe dat ick vreese tsoe ...
wel een gadt sal causeren, salt
daeren moeten schrijven aende Capiteijn
van Mechelen ... tot lier
allen tgene ick ulieden wel hebben
willen admiseren ... sal blijven
Mijn here
van geaffectioneerde
dienaer
Gillis Jacops

uuijt Mechelen
den V-en September
1627

 

 

Jo Strijbosch zei op ma, 12/11/2023 - 09:17

Andreas, complimenten, ik ben echt verbaast dat je er nog zoveel uit hebt kunnen halen.

Chapeau en hartelijk dank.

Geert Ouweneel zei op ma, 12/11/2023 - 10:47

Ik heb gisteren deze tekst ook getranscirbeerd en had hem nog even laten liggen. Ik kom uit op het volgende:

 

Mijnheer,
Den uwen van den 19en Augusti is mij behendicht
ende het innehouden doen verstaen dairbij ulieden
mij belast van noch tot Battel te doen
diversche wercken, met last van tgene daer
te betaelen staet ende dat t'voorsz. cost te voldoen
uuyt tgene mijn suster ulieden is schuldich, sonder
dat ulieden, soe het schijnt, tot egeen quijt-
scheldinge wilt verstaen, aen welcke penningen ick
nyet en sal rueren, tensij wijlieden metten
anderen sijn overcomen of wel dat t'recht
ons heeft gescheyden, want ick in egeen
peryckel en wilt staen int doen van mijn
reckeninge van daer door een reys te crijgen,
want al waert scheen dat u ulieden van waerde
mede brocht, nyettegenstaende het bracht
de pachters egeen quijtscheldinge en mochten
pretenderen, tgene ick meyne noch soe-
veel evenwel corten tgene sij dagelijx
heeft gegeven aen de soldaten ten u huysinge
te houden staende die sij daglijcks andessins
dreychden int brant te steecken ende gemerckt
ulieden sijnen berigt publicquelijck verstaet te vercoopen
ick egeen wijder dijcinge en verstaet te doen,
sal mijn heere gelieven aen den anderen te employeren
daer  ghij u op betrouwt, die een samelijcke
regart neme op uwe beroepen tot Waelhem
daer de soldaten lancx den teen van den
dijck diversche henen maecken ende
daermede de aerde mul maecken
soedat ick vreest tvoirsz. weder
wel een gadt sal causeren, sulx
drtoe moelen schrijven aen den capiteyn
van Mechelen Schentelen tot Lier
allen tgene ick ulieden wel hebbe
willen adviseren en ... sal blijven,
Mijn heer

Uwen geaffectioneerden
dienaer
Gillis Jacops

Uyt Mechelen den 5en September 1627

 

Jo Strijbosch zei op ma, 12/11/2023 - 15:09

Geert, U ook hartelijk dank, zou U ook nog eens kunnen kijken naar de voorzijde c.q. adressering.

Jo Strijbosch zei op ma, 12/11/2023 - 15:13

Geert, U ook hartelijk dank, zou U ook nog eens kunnen kijken naar de voorzijde c.q. adressering.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.