Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Is dit ok ? 1522 Antwerpen

19/03/1522 rente / Antwerpen / Meere / 2 nieuwe huizen met hof, grond / eertijds Merten van Borsbeke al. de Bokere, nu Willem van Stijle / Jacop Snoeys / Jan Moens al. van Loemele, tymmerman / Gheeraert Willem van Loemele x Marie vanden Wyere / nog belast aan den godshuyse van St. Michiels, den outaer van St. Rochus tOnser Vrouwen, de dochters van Peter de Hertoge, Cornelis Ruts kinderen, Peter Verstraten, Willem Toelen, Jan Thoenis en Jan de Hantsittere

Sr #161 f 217 r 001

1. Jan Moens al[ias] van Loemele tymmerman vercocht Geeraerdt

2. Willems van Loemele ende Marien vanden Wyere eius uxore

3. tsiaers erflic acht ponden grooten brabants prout c[ommun]iter

4. op twee nieuwe huysen metten hove fundo et pertinintiis

5. gestaen en[de] gelegen inde meere tusschen Willems van

6. Stijle erve ex una en[de] Jacope Snoeyen erve ex altra

7. Item noch opte helft van eenre moelen mette Moelenberge

8. woonhuyse ende eenen halven bundere lants d[aer] aene

9. gelegen fundo et pertinen[tiis[ gestaen ende gelegen op

10. Sint Wilboirts velt tusschen des abs van Si[n]te Bernaertsene op

11. in der capittelen erve ex altra Et ulterius super se et sua . Dand[um] van

12. alle jare Joha[n]nes daer af dierste jaer renten vallen

13. ende verschenen sal Joha[n]nes inden jare van vie[re]ntwintigen

14. naestcomen[de]. Te waerne op negen stuivers erflick

15. grontchijs den godshuyse van sinte Michiels. It[em] noch

16. X s[cellingen] br[abants] erflic den outaer van Sinte Rochus Tons[er] Vrouwen.

17. Item noch acht ponden br[abants] erflic Janne de Hantsittere

18. cleermakere en[de] drie ponden br[abants] erflic Janne Thoenis

18. vuten twee huisen . It[em] XXVIII s[cellingen] VI d[enieren] br[abants] erflic Janne

19. Charlen en[de] vier viertelen rocx erflic den Heyligeest

20. van Sinte Wilboorts ende anders niet uuyter moelen.

21. Salvo p[ro] ipse aut sui quitabunt ad pl[acitu]m een twee malen

22. elcken pe[n]ninck met zestiene pe[n]ningen en[de] met verschenender

23. renten. Sonder argelist.

XIX die m[er]ty

ps: - nog enkele ? bij de eindletters

ps2: -  een twee malen (of teenenmale) elcken pe[n]ninck met zestiene pe[n]ningen en[de] met verschenender renten.

Is dit een vaste uitdrukking ?

Reacties (1)

René van Weeren zei op ma, 05/20/2024 - 14:57

1. Jan Meens al[ias] van Loemele tym[m]erman vercocht Geeraerdt
2. Willems van Loemele ende Marien vanden Wyere eius uxore
3. tsiaers erflick acht ponden grooten brabants prout [commun]it[er]
4. op twee nieuwe huysen metten hove fu[n]do et pertinintiis
5. gestaen en[de] gelegen inde Meere tusschen Willems van
6. Stijle erve ex una en[de] Jacops Snoeyen erve ex altra.
7. Item noch opte helft van eenre moelen mette moelenberge
8. woonhuyse ende eenen halven bundere lants d[aer] ane
9. gelegen fundo et pertinen[tiis] gestaen ende gelegen op
10. Sinte Wilboerts velt tusschen des abs van Si[n]te Bernaert erve ex
11. en[de] der capittelen erve ex altra. Et ulterius super se et sua. Dand[um] van
12. alle jare Joha[n]nis daer af dierste jaer renten vallen
13. ende verschinen sal Joha[n]nis inden jare van vie[re]ntwintigen
14. naestcomen[de]. Te waerne op negen stuvers erflick
15. grontchijs den Goidshuyse van Sinte Michiels. It[em] noch
16. X s[cellingen] br[abants] erflic den outair van Sinte Rochus tOns[er] Vrouwen.
17. Item noch acht ponden br[abants] erflic Janne de Hantsittere
18. cleermakere en[de] drie ponden br[abants] erflic Janne Thoenis
18. uuten twee huysen. It[em] XXVIII s[cellingen] VI d[enieren] br[abants] erflic Janne
19. Charlen en[de] vier viertelen rocx erflic den Heyligeest
20. van Sinte Wilboorts ende anders niet uuyter moelen.
21. Salvo q[uod] ipse aut sui quitabunt ad pl[acitu]m een twee malen
22. elcken pe[n]ninc met zestiene pe[n]ningen en[de] met verschenender
23. renten. Sonder argelist.

XIX die m[er]ty

PS 2: het is inderdaad een vaste uitdrukking, waarmee aangeduid wordt dat de schulden in een of twee termijnen kunnen worden kwijtgescholden na betaling van het verschuldigde bedrag inclusief de tot dan toe daarover opgebouwde rente en de overdrachtsbelasting ter hoogte van 1/16e van het totale bedrag (de zestiende penning).

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.