Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Dirk en Jan Gijben Maesbommel.

Dit document heb ik geprobeerd te ontcijferen maar kom er niet uit. Is er iemand die dit voor mij wil transcriberen? Het vormt waarschijnlijk een bewijs naar mijn voorouders. Alvast mijn hartelijke dank.

Reacties (7)

Frits Derksen zei op vr, 05/22/2020 - 16:02

Welk document?

Tineke Ghijben zei op vr, 05/22/2020 - 16:26

Sorry, ik ben vergeten het erbij te doen

Rene van Weeren zei op vr, 05/22/2020 - 23:13

Ik ben niet helemaal zeker van de notariële Latijnse termen, maar samengevat komt het er op neer dat de broers Pieter Gijbes, Hendrick Gijbes, en Herman Gijbes, allen zoons van de alhier wonende  Dirck Gijbes, hun (vierde) broer Jan Gijbes machtigen tot het beheer over hun gemeenschappelijke goederen in Gelderland en namens hen ook in rechte op te treden of namens hen iemand aan te stellen om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van juridische kwesties. Wat ik uit de laatste notariële Latijnse tekst begrijp is dat de broers tevens verklaren hun broer zijn deel toe te kennen en hem te vrijwaren van aansprakelijkheid. Maar wellicht kunnen deskundigen op het gebied van notariële akten hieraan nog meer toevoegen.

 

Transcriptie

Wij schepenen onders[chreven] maken kennel[ijk]
dat voor ons personelijck sijn v[er]schenen
en[de] gecompareert Pieter, Hendrick
en[de] Herman, alle drye gebroederen
en[de] soonen van Dirck Gijbes, woonende
alhier, et constituterunt Jan Gijbes
haeren broeder op haere gemene goederen
voor haer gedeeltens in Gelderlant
gelegen tot Maesbommel ofte
elders te beheren en[de] administreren,
die te v[er]hueren 't zij publieck ofte
mitterhant, haere pen[ninghen] van wie 't ook
sij te ontfangen, de debitairen in
cas van onwillicheyt mit recht aen
te spreecken, voor soodane bancke[n]
ofte gerichiten als te raede sullen
vinden, en voorn[oemde] generalijck ende
pertialijck, etc[etera] etia[m] cum potestate
subsitutiendi in unum vel pluros ad
lites, gelovende super c[o]ram et h[ono]ra[m]
rat[us] et indemnes fr[at]re[m]: salvo calculo.
In kennisse etc[etera] dat[um] de[n] een ende
twintichste meert seventienhonderttwe

Tineke Ghijben zei op vr, 05/22/2020 - 23:22

Heel hartelijk dank voor de transcriptie. Is het ook mogelijk dat de achter Gijben is, dus eindigend met n ipv s? Dat zou mijn puzzel oplossen. Mijn oudst bekende voorvader is nl Jan/Johan Gijben geb te Maesbommel, overleden in 1738 in Dordrecht. Hij heeft een zoon Dirck. 

Rene van Weeren zei op vr, 05/22/2020 - 23:27

Dag Tineke,

Nog even kritisch bekeken en je hebt gelijk: kijkend naar woorden met een n op het eind is de achternaam inderdaad Gijben ipv Gijbes. Je puzzel is dus inderdaad opgelost, proficiat!

Tineke Ghijben zei op za, 05/23/2020 - 11:10

Met ontzettend hartelijke dank aan Rene van Weeren heb ik nog een inhoudelijke vraag: Kan het ook zo zijn dat Dirck Gijben een broer is van Jan Gijben, ipv een zoon. De vraag is exact: Slaat "haeren broeder" op de eerste 3 namen of op die van Dirck. Dat zou weer wat vragen van mij beantwoorden.

René van Weeren zei op za, 05/23/2020 - 22:31

Dag Tineke,

Ik heb het nog even nagezocht in het Historisch woordenboek. Haere is (waar het niet om een vrouw gaat tenminste) de tweede naamval meervoud. Op basis van de tekst ga ik er dus ook van uit dat Jan, de gemachtigde, de broer is van de eerder genoemde drie broers, en dus een vierde zoon van Dirck Gijben.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.