Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Dirck van Breda - Meester goudsmid

Zou iemand zo vriendelijk willen zijn om mij te vertellen waar dit document over gaat of, indien mogelijk, het te transcriberen.

 

Op het volgende folio staat er nog een alinea.

 

Dankuwel.

Johan van Breda

Kaapstad

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op za, 12/17/2022 - 16:07

Uytgegeven
Op huyden den 24en Augustus 16C seven en tagh-
tentigh compareerde etc. juffr. Maria Wisse, jonge-
doghter alhier woonaghtigh en van competenten ooderdom, de-
welcke verclaerde ten versoecke van mons. Johan-
nes de Lavay, meester goudtsmit, wonnende binnen
de stadt Schoonhoven, alsdat sij comparante
(omtrent aght a negen dagen naer Pinxteren
laetsleden geleden) sonder in den precysen tijdt gehouden
te willen sijn, heeft ten husye van de requirant gesien dat de jongen (die doen tot
den voornoemde requirant aldaer woonde) is aenge-
sproken geweest van den requirant, dat hij soude
wederom geven het gelt, 't welcke hij uyt de
lade van den requirant genomen hadde, 't welcke hij niet heeft
willen doen, maer dat sij deposante doen vorder gesien
heeft, dat den requirant uyt de sack van den voorsz.
jongen (genaempt Hubertus Santernel) gehaelt
heeft een quart van een cruys rijxdaelder en eenigh
ander gelt, en dat den voorsz. quart rijxdaelder
was deselve die den requirant die a vier uyren
van tevoren ontfangen en in de laede
voorsz. hadde gegoeyt. Reden van wetenschap
gevende sij deposante dat haer het voorsz. stuck
gelt gepresenteert wierde om te sien (door-
dien des requirants suster het mede besagh en niet wel en
kende, met dat het wat afgesleten was) of het
voorsz. stuck gelt goet was, en dat den gemelten
jongen seyde (als het uyt sijn sack gehaelt
wierde) dat hij niet anders uyt de laede
genomen hadde als den voorsz. quart rijxdaelder
met drie enkelde schellingen en dat het ander gelt sijn eygen was, pre-

Johan van Breda zei op za, 12/17/2022 - 19:50

Mijn hartelijke dank, Geert.

Johan van Breda
Kaapstad

Geert Ouweneel zei op za, 12/17/2022 - 20:18

senteerde 't selve (des noodts) met solem-
nelen eede te sullen becraghtigen. aldus
gedaen binnen Zierickzee in presentie
van mons. Dirck van Breda, meester
goudtsmit ende sr. Robbreght Blom, meester blau-
verver, beyde alhier woonaghtigh als getuygen etc
Marya Wisse
Dirck van Breda
Robbrecht Blom
W. Onias, notaris publicq 1687.24.8

Johan van Breda zei op za, 12/17/2022 - 20:58

Nogmaals heel erg bedankt Geert.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.