Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Dingsignaat 1627/Anthonis Alartsz

Ik ben benieuwd naar transcriptie dingsignaat van 1627 dat begint links onderaan en loopt door bovenaan rechterpagina. Daarin wordt gesproken over ene Anthonis Alartsz. Ik vraag me af of bij eerdere transciptie van ene Antoni van Lith (dingsignaat 1610) het om dezelfde persoon gaat en dat Han Aelbertsz en Anthonis Alartsz dan toch broers blijken te zijn...

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op do, 09/14/2023 - 10:00

Schepenen hebben Anthonis Alartsz, gewesen collecteur /
van de Dryelsche hooftpenningen, in den jare 1617 voor
betaling van de hooftpenningen dye men volgens de set-
tinge van den voorsz. jare ter goeder rekeninghe verschult
over twee roeyen dijcx, gelegen op Dryell boven Comans
Hoecken, alsmede over drye mergen lants, gelegen tot Dryell
inne dye Grote Jopperackenen ende elff hont lants
oick aldaer ter stede, genaemt het Kaepant, gelegen
tesamen eertijts mr. Peter Zegersz te Egehout,
coop gewesen op Aert de Cock Woutersz als possesseur
van den dijck ende landerijen boven geroert, coopman
Cornelis Vergonsz qui instiatus transtulit onder uuyt-
stell van twe maenden naer den weet van desen, ende
middelertijt op wederleggens mintins pandingh
weer ende verboden tot Dryel geguet. Actum 7 Juny
1627.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.