Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Dingsignaat 1593

Hulp gevraagd bij transcriptie tekst linkerpagina tweede en derde alinea, waarin ene Aelbert Jans in kantlijn staat, en de vierde alinea met in kantlijn Hanrick Hanricks van Lith de jonge.

Reacties (1)

René van Weeren zei op wo, 04/03/2024 - 08:50

Ik moet er nog eens een tweede keer naar kijken, maar hieronder een eerste poging; ik ben ook niet zeker over de naam van de schepen.

Sch[epen] Aegen Dirckss scriba Hanrick Ghijsbertss, heeft Mericken weduw Hanrick
va[n] Lith z[aliger] mit oere gecore mo[m]ber en[de] Hanrick van Lith den Jonghen, gesame[n]tlick
overgeg[even] en[de] beke[n]t, Aelberth Janss uuyt crachte dijnes scepen[en] schultbryefs, en[de] coop
en[d]e verwin daer uuyt gefolcht, uuytslach aen alle die goederen v[er]creg[en] to hebben,
daer op den voorss[eyde] schepen schultbryeff slaen[de] is, nae Lantrecht, in solcker
gestaltenisse off desen uuytslach mit recht en[de] schepen[en] sole[m]nelicken gegaen en[de]
geschiet weere. Actu[m] XXen nove[m]bris a[nn]o XVc drye en[de] neegentich.

Voir den selven schepene[n] heeft Mericken en[de] Hanrick voirn[oemt] in fueg als
verhaelt, dvoorsz[eyde] goederen van Aelbert Janss wedero[m] in eender huere
aengenomen voor den tijt van een Jare, beginnen[de] van Bamis dach lest
vergangen, en[de] expireren[de] op Bamis dach naestco[m]en[de], en[de] dat voir de
su[m]ma van vier end[de] twintich g[u]l[den], hemelvall? vrij gelt to betalen, ten
lenxten Martini toecoem[end]en Jaers vierentnegentich naerder schare sonder
langer v[er]treck en[de] dat op pandonge offte manonge tot optie va[n]
Aelbert Janss v[oir]g[enoem]t. Actu[m] ut s[upra].

Sch[epen] ut supra dat Mericken Hanricks v[oir]sz[eyt] cu[m] tut[ore] etc. ... Hanrick Hanrickss
va[n] Lith v[oir]g[enoem]t, vander overgifte dye hij tho ... behoeff aen Aelbert Janss ...
v[oir]sz[eyt] gedaen, over all waell schadeloes te halden ten Lantrecht, bekennen[de]
dat oir dye alleen aengaet. Actu[m] ut s[upra].

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.