Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Dingboek 1602 - tweede proces

Hallo,

 

Een van stukken op deze pagina is een proces, tegen o.a. Gysbert Dirck Jannen, als borg voor Jan Krynen, d.d. 1-3-1602. Helaas ben ik niet goed genoeg in oud schrift uit deze tijd om er wijs uit te komen... Als iemand erbij zou kunnen helpen, dan hoor ik dat graag.

Reacties (5)

Jan zei op za, 11/23/2019 - 12:26

Excuses, de bijlage had ik niet goed bijgevoegd.

Jan zei op ma, 11/25/2019 - 16:03

Ik meen dat de verwijzing die ik probeerde te volgen, niet kloptte (84v ipv 84r). De onderstaande tekst is volgens mij het eerdergenoemde proces tegen o.a. Gysbert Dirck Jannen, als borg voor Jan Krynen, d.d. 1-3-1602. Mocht iemand er wijs uit komen, dan houd ik me aanbevolen!

Jan zei op ma, 11/25/2019 - 16:04

Voor alle duidelijkheid: dat betekent dat ik meen dat de eerste akte die ik hier geplaatst had, niet relevant is, en de tweede dus wel!

Geert Ouweneel zei op di, 11/26/2019 - 09:09

Hier mijn poging. De stukejs tekst in de marge zijn mij niet duidelijk, die heb ik weggelaten.

 

Pieter Lenaertsz, Pieter Jan eyscher contra Claes Claesz Baen
gedaechde om betalinge van acht gulden van coop
van vischnetten, concludeert tot condemnatie metten
costen.

Cornelis Adriaensz Timmer eysscher contra Dirck Lenaertsz
den Roen gedaechde om betaelinge van vijffender-
tich gulden ter zake van arbeytsloon ende berekende
penningen verschenen Zoetermeerse kermis anno '97, '98,
'99, 1600 ende 1601, volgende de brief, concludeert tot
condemnatie mette costen ende bij ...

Jacob Jacobsz van de Water eysscher contra Cornelis Adriaensz Hooft
gedaechde om betalinge van 7£ 10 stuyvers teercosten,
concludeert tot condemnatie mette costen.

Jeremias W.. eysscher contra Cornelis Adriaensz Hooft
gedaechde om te anhoren t'derde default, con-
cludeert tot condemnatie mette costen.

Pieter Cornelisz van Leyerdorp eysscher contra Pieter Gerrit
Louwen gedaechde om 3e default, concludeert
tot condemnatie mette costen

Opten 1e Marty anno 1602
vierschaer gebannen bij Gerrit Oust-
horen

Oude schepenen:    
Cors Cornelisz
Cornelis Louwen  Overrijnder
Cornelis Lievensz
Absent: Aryen Leen

Nieuwe schepenen:
Lenaert Corssen
Pieter Cornelisz
Jan Pietersz Panneken

Eedt van de nieuwe schepenen
Dat zweren wij dat wij met den schout zullen
vierschaer bannen ende houden, mitsgaders partijen kort
ende onvertogen recht doen, zulcx de zake deuchtelick
zal vereysschen, volgende dien vonnis wijsen vermo-
gende partijen tuychenis bescheyt ende vorder ding-
tael naer onze beste wetenschap, vermogende
de costumen ende ordonantien van rechte, voort alle
zaken ter vierschaer dienende ende aldaer besloten wer-
dende of andersins verhandelt, zoewel van rechts-
zaken als andere t'ambacht amtshalven
aengaende, secreet te houden, mitsdien dezelve nie-
mant ter werelt t'openbaren, ende daertegen
niet te doen om lief noch leet, vruntschap,
maechschap, giften, gaven of enigerhande zaken,
zoo waerlijcken helpt hen Godt almachtich.

Jan zei op wo, 11/27/2019 - 11:18

Hartelijk dank voor de vertaling! Het stuk in de marges is inderdaad nog moeilijker te lezen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.