Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Dingboek 1602

Beste,

 

Komt iemand wijs uit dit proces (denk ik althans, het komt uit een dingboek) uit 1602? Volgens mij staat in regel vier redelijk aan het begin, de naam Gys Dirck Jannen.

 

MVG,

 

Jan

Reacties (6)

Jan zei op vr, 11/22/2019 - 14:56

Hier is overigens deel 2.

Jan zei op vr, 11/22/2019 - 15:03

Helaas ben ik niet goed genoeg in schrift uit deze tijd (en misschien ook wel in dit handschrift in het bijzonder) om verder te komen met deze akte. Alle hulp is welkom! 

Jan zei op vr, 11/22/2019 - 15:07

Dan nog een stukje context (helaas kan ik niet mijn oude berichten aanpassen om in één bericht alle informatie te verwerken). Het dingboek komt uit Zoetermeer, die streek wordt ook in regel drie vernoemd (woonachtig tot Zoetermeer).

Geert Ouweneel zei op za, 11/23/2019 - 09:43

Hier is mijn transcriptie:

 

Depositie
Compareerde in indicio Maerten Pietersz, anders genaemt
Maerten Adriaen Japen, out ontrent veertich jaren,
woonachtich tot Zoetermeer, rechterlijck verdaecht ter
instantie van Gijs Dirck Jannen ende Krijn Jan Pieters, heeft
verclaert ende geëxposeert met solemnelen eede
als recht es waerachtich te wesen, dat zekere
jaren geleden den deposant gekocht heeft gehat
met Jan Krijnen ende Pieter Lenaertsz Pijl Jan de woninge
van Jan Allertsz, leggende te Zoetermeer om zekere
grote somme van penningen, bedragende ontrent  twee en
twintich hondert gulden, dan es hem de perfect
-heyt vandien ontgaen daerinne hem gedragen tot
de schriftelicke voorwaerde, hiermede eyndigende
de vrage van de requiranten, begrepen int vierde ar-
ticule van heurluyder antwoort overgeleyt
tegen Jan Allertsz voorsz., verclaert opt vijfde
articule derzelver antwoorde dat hem deposant
niet zekers bekent es dan van de coop der schultbrief of schultpenningen
(bij den deposant cum socys voor de voorsz. woninge be-
looft) die Jan Krijnen zoude afgekocht hebben van
twalef hondert gulden gelijck aldaer wert ge-
vraecht, zoe hij deposant oock niet en weet van
tzelfde articule der voorsz. antwoorde aen wien
Jan Krijnen de twaelf hondert gulden betaelt
zoude hebben, verclaert voort opt veertiende
articule de voorsz. antwoorde, dat Wouter
Cornelisz Bijl in zijn leven woonachtich tot Zegwaert
de voorsz. schultbrief ofte schultpenningen gekocht
heeft gehadt van Jan Aliertsz of zijne geassiteerden
de voorsz. Bijl dezen deposant dezelve coop
heeft gepresenteert ten eynde hij zoude antwoort
doen off hij dezelve (als de coop penningen schuldich zijnde)  
cum socys naeste dan niet, heeft hij deposant
due genaest ende de penningen bij wouter Cornelisz
Bijl belooft voldaen met Jan Krijnen voorsz
aen denzelven Bijl bij overstapelinge van
Huybert Pietersz denwelcken hij deposant cum
socys de voorsz. wonnge verkochte, tuychde
wijder met zoe waerachtich helpe hem Godt
Almachtich.  Actum den 21en Juny anno1602

 

Jan zei op za, 11/23/2019 - 12:28

Hartelijk dank voor de waardevolle hulp!

Jan zei op za, 11/23/2019 - 12:28

Hartelijk dank voor de waardevolle hulp!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.