Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Diderik van Els bestelt de scherprichter

Hulp gevraagd bij de transcriptie van bijgaand document.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 03/31/2022 - 18:45

Bommel den 17 Juny anno 1684

Edel Moogehgende Heere,
Wat die van den Edelen Gerechte der stadt Salt
Bommel in saeken den schultus Borckleger
ter eenre ende Ferdrik Struyck, beklaegde, ter
andre zijden, ten principaelen hebben goet ge-
vonden te sententieren, sullen UEd. Moogende met
meerderen believen te verneemen uyt desen neffens-
gaende sententie en alsoo ick tot executie van
dieselve den dach van aenstaende Vrijdach heb
aengestelt, soo versoeke UEd. Moogende die ordres
believen te geven datt den scherprechter Donder-
daghavont aenstaende sich alhier binnen
Bommel tijdelick wil laten vinden, om des an-
deren daeghs, zijnde Vrijdagen die voorsz. sen-
tentie ter executie te leggen, hetwelcke van
UEd. Moogende goetheyt versoeckende sal naer
presentantie van mijn ootmoedige dyenst, verblijven
Ed. Moogende Heeren
Ued. Moogende
gans dyenstwillige
ende ootmoedige dienaer
[ondertekening]
Den 17 Juny 1684

Stan de Jongh zei op vr, 04/01/2022 - 10:01

Beste Geert Ouweneel,

Hartelijk dank voor de transcriptie

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.