Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Dictum van vonnis Hof van Holland uit 1545

Beste allemaal, zou iemand mij kunnen helpen met de transcriptie van het dictum van dit vonnis uit 1545, op de rechter pagina van de scan? Het gaat weer om een vonnis in een van de vele rechtszaken in de familie Van Zijll in de 16e eeuw (allemaal erfenisgeschillen).

Veel dank!! 

Groeten Dirk

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 05/24/2023 - 08:15

Op welcke requeste debat gevallen sijnde,
waren de voirsz. partijen geappoincteert
acten te maicken ende te vougen bij den principalen
processe omme int wijderen vandien dairop
sulck regard genomen te werden alst
behoeren soude, welck appoinctement partijen
mede gefurneert ende op al rechts begeert
hebben, t'voirscreven hoff met rijpe
deliberatie van rade doergesien ende over-
gewegen hebbende al t'gundt dat ter
materie dienende es, bevindt dat men t'proces
termineren mach sonder encqueste te doen
op de feyten begrepen in de voirsz. reprochen,
ende doende recht in den name ende van-
wegen des keysers van den Romeynen,
coninck van Germanien, van Castilien ende
als grave van Hollant, Zeellant ende Vrieslant,
rejecteert de requeste civile bij den voirsz.
impetranten gepresenteert, verclaert de-
zelfde impetranten nyet ontfanckelick tot
heuren eysch ende conclusie, sulcxs als zij die
gedaen ende genomen hebben, ende condempneert
hen in de costen van desen processe tot
tauxatie ende moderatie van den voirsz. hove.
Actum bij Assendelft, Coulster, Hogeland,
Guys, Snouckaert ende gepronunchieert
den 10en Septembris anno XVC XLV.

dirk zei op do, 05/25/2023 - 19:20

Heel veel dank!!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.