Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Details m.b.t. aankoop huis in Amsterdam in 1599

Deze acte betreft de aankoop van een erf door een voorouder van mij in Amsterdam in 1599. Ik kan slechts flarden lezen, waaronder de naam van de verkoper, Jan Poppen, de koper, Arent Goossens, steenhouder, de locatie "gelegen buijten d'oude boshuijspoort an d'oude singel" en verder nog een paar woorden hier en daar. Wie kan me helpen om extra details uit de tekst te halen?

De acte betreft de laatste alinea op de linker bladzijde en de eerste op de 2de.

NB: dertig jaar later wordt het huis op deze locatie verkocht onder de naam "Steenrots," en de familie heeft dezelfde benaming als achternaam genomen.

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op zo, 05/24/2020 - 11:21

Wij Pieter Mathijssen ende Sybrant
Appelman, schepenen in Amstelredam,
oorconden ende kennen dat voor ons gecompareert
is Jan Poppen ende geliede* vercoft,
opgedragen ende quijtgeschonden te hebben  Arent
Joostensz, steenhouder, een erve gelegen buiyten
d'oude Boshuys, part** an d'Oude Cngel, breet voor
negenentwintich ende een halve voeten, daer
lenders van sijn Hendrick Jansz, schuytevoerder,
aen de suytwestsijde ende Gerrit Willemsz
aen de noortoostsijde, streckende voor van den cingel
tot achter aen den erve van Gerrit Willemsz voorn.,
in allen schijne t'voorsz, erve ter voorsz. plaetse /
gelegen beheynt ende betimmert is, onder
conditie dat men d'ambachten van de ververs, smits, loyers
end epasseerders opten voorsz. erve niet en sal mogen
gebruycken. Ende hij comparant geliede
daerafff al voldaen ende wel betaelt te wesen,
den lesten penninck mitten eersten, soodat hij
daeromme belooffde (onder verbandt van alle zijne goeden,
roerende ende onroerende, tegenwoordiuge ende toecomende),
tvoorsz. erve in manieren voorsz. te vrijen ende vrij te waren
jaer ende dach, als men in gelijcken schuldich is te doen
ende alle oude brieven aff te nemen, sonder arch ende
list. In oorconde desen brieve bezegelt
mit onsen segele den eersten Octobris 1599
onderteyckent J. van den Dolen
* bekende
** misschien bedoeld: poort

Louis van veenendaal zei op zo, 05/24/2020 - 12:43

Heel hartelijk dank voor deze transcriptie.

De verkoper is inderdaad een bekende; over deze Jan Poppen is meer te vinden hier (2de alinea): https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Poppen

Op het perceel dat mijn voorouder kocht, liet hij een huis bouwen genaamd Steenrots (met een knipoog naar zijn broep, Steenhouwer?), en de familie droeg later dezelfde naam. Het huis bleef deze naam dragen tot in ieder geval 1663, daarna droeg het de naam De Oostindievaarder voor de luifel. Ik kon het terugvinden in de A'damse archieven tot 1696. Bij een van de transacties werd de locatie nauwkeuriger omschreven als  “bij de Boshuissluis het vierde huis benoorden de Nieuwe Hoogstraat" met als opmerking van het A'dam archief: Locatie in bron: Kloveniersburgwal. Een google speurtocht leverde op dat het volgende huis op die locatie staat (=huis met trap): https://www.google.nl/maps/@52.3710716,4.8990954,3a,75y,104.03h,110.74t…

Adres: Kloveniersburgwal 35. Of dit hetzelfde huis is als de Steenrots, is onduidelijk: op de lijst van monumenten wordt als bouwjaar nl. opgeven: eerste helft 19e eeuw. Het zou kunnen dat het huis grondig verbouwd is geweest in die tijd, en dat de datum daarnaar verwijst, of dat het huis gesloopt is, en er een nieuw pand voor in de plaats is gezet.

Louis van Veenendaal zei op ma, 05/25/2020 - 12:56

OK, en bedankt voor de info. Op een andere site vond ik bij info over dit huis dat het begin 19e eeuw was, maar misschien sloeg dit op het huis ernaast, of de gevel daarvan (de foto's van no. 33 en 35 werden nl. ook door elkaar gehaald).

Op het kaartje bij uw link zie ik tevens de Koestraat staan, daar gingen de nazaten wonen na de verkoop van dit pand.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.