Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Derck van Bronkhorst

Ik heb nog een document gevonden, waarschijnlijk de overgrootvader van Elisabeth, wie kan deze tekst lezen?

Bronckhorst van, Derck van
Beschrijving: Register van criminele sententiën
Voornaam: Derck van Bronckhorst
Datum: 1602 - 1700
Opmerking:
het kind van ca 14 jaar, beroep van zijn vader is mandenmaecker (lijkschouwing)
Toegangsnummer: 2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:1
Folio: 85v

Dit is pagina 1 van 2

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op wo, 02/07/2024 - 08:03

Den 21en Octobris 1630 sijn de dr. medicus Johannes
Pafs ende mr. Jacob Bolck, chrirugijn, doer last
van de magistraet geweest ten huyse van
Derck van Bronckhorst, mandemaecker, ende
hebben gerefereert aldaer bevonden te hebben
den soon van Derck van Bronckhorst voersz.,
genaemt [open plek], olt naer der ouderen ver-
calringh, omtrent veerthien jaren, doot ende
ontcleet liggende ende gesien dat deselve de
teickenen van de coorde aen beyde sijden van den
hals hadde, als hebbende sich op gisteren als
hier justitie mit wippen geschiet was aen het
wyndaess opten solder vast gemaeckt ende
het touwken daer men de sacken aenslaet om
den hals gehat, op sijn knyen bij de luyck sittende,
sijnde twijvelachtich off sulx ut opset sije geschiet,
off dat hij van kintsheit
ene preuve heeft willen doen ende dat t'sel-
ve touwken in der haest vast toegesloten
sije, ende hij voorts buyten verstant sijnde t'selve
niet weder heeft kunnen loss crijgen, sulcx
dat hij voorts daeraen gestickt is, t'welck te meer
apparentien heeft, omdat bij hem sijn eten noch
lach ende hij even te bevorens een ijser int vuyr
gelecht hadde, om als een snijder van sijn hant-
werck sijnde, daermede enen naet effen te strijcken, t'welck
bij richter, burgemeesteren ende schepenen aengehoert
ende gelet op des knechts jonckheit ende slech-
ticheit, hebben deselve geaccordeert dat sijn
lichaem bij avont ende heimelick ter aerden
sal moegen bestaedert werden

Geert Ouweneel zei op wo, 02/07/2024 - 08:09

Correctie: bestaedert moet zijn bestaedet (ter aarde besteld)

Volgens mij is dit de volledige tekst.

Frans van Dijk zei op wo, 02/07/2024 - 08:38

Wat een verhaal, wat fijn dat je dit zo snel voor me hebt kunnen opschrijven. Heel erg bedankt…

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.