Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Delftse weeskamernotities – deel 2

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 10/31/2020 - 18:33

sijner goederen nu selfs aanvaerdende ende
bekende op heeden alhier over-
genoomen en onder sig geslagen te hebben de
somma van twee hondert agt en vijftig
guldens negen stuivers en ses penningen, in
voldeoninge der gelden voor hem comparant
alhier in de casse der gecombineerde obli-
gatien deser camer belegt geweest, met de inte-
ressen tot dato deeses daerop gewonnen, be-
dankende oversulx hij comparant heeren
weesmeesteren voor de moeyte en sorge
hieromtrent genomen ende gedragen, deselve
deswegens volkomen en sonder eenige
reserve quiteerende bij deesen, gedaen bij
en verleeden voor alle de heeren wees-
meesteren.

Op den 26 Mey 1769 compareerde ter weescamere
Johannes Maas, door huwelijck meerderjarig en
de administratie sijner goederen nu selfs aanvaer-
dende ende bekende op heden alhier overge-
nomen en onder sig geslagen te hebben de somma
van twee hondert een en sestig guldens vier
stuivers en ses penningen, in voldoeninge der
gelden voor hem comparant alhier in de casse
der gecombineerde obligatien deser camer belegt
geweest met de interessen tot date deeses daar-
op gewonnen, bedankende oversulx hij comparant
heeren weesmeesteren en sijne gewesene voogd
voor de moeyte en sorge hieromtrent gehad
ende gedragen, deselven deswegens volkomen
en sonder eenige reserve quiteerende bij desen.
gedaen bij en verleeden voor alle de heeren
weesmeesteren.


Op den 17e September 1774 compareerde ten
weescamer Adrianus Maas, althans meerderjarig
en de administratie sijner goederen nu selfs aan-
vaardende, ende bekende op heden en alhier over-
genomen en onder sig geslagen te hebben de
somma van twee hondert vijff en negentig
guldens en negenthien stuivers, in voldoeninge
der gelden voor hem comparant alhier in de
casse der gecombineerde obligatien deser camer
belegt geweest zijnde, met de interessen tot
dato deses daarop gewonnen, bedankende
oversulcx hij comparant heeren weesmeesteren
en sijne gewesene voogden voor de moeyte
en sorge hieromtrent genomen ende gedragen en
deselven deswegens volkomen en sonder eenige
reserve quiteerende bij desen. Gedaan bij en
verleden voor de heeren Alexander Coel en
David Graswinkel, weesmeesteren.

 

Anneloes Maas Geesteranus zei op za, 10/31/2020 - 19:55

Dank Geert! Wat een snelle reactie weer! Erg blij mee!

Groeten,

Anneloes

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.