Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Deel van een scheepsverklaring, 1711

Dit is de tweede helft van een scheepsverklaring uit 1711, opgesteld ten overstaan van notaris Pieter van der Meulen in Amsterdam. Halverwege neemt iemand het schrijfwerk over te met een veel onduidelijker handschrift. Kan iemand helpen dit te transcriberen?

 

[begin van de linker pagina]

is gearriveert maer vermits deselve convoijers hun legdagen moesten uijtleggen om de vloot weder naer Tessel te convoijeren soo sijn sij getuijgen genootsaekt geweest om nae deselve convoijers mede te wagten en sijn vervolgens op den 21 meij onder convoij van twee Hollantse oorlogsscheepen nevens de verdere scheepen van daer vetrocken en den 22e dito der andere daags met deselve in zee gestooken en den vier en twintigsten dito binnen Tessel gekomen ...

 

Hierna verandert het handschrift en kan ik het niet meer lezen. Veel dank voor de hulp.

 

 

Reacties (7)

herman zei op za, 07/30/2022 - 14:49

Jan , wat een verschrikkelijk handschrift . Ik kan er weinig van maken, meen af en toe wat woorden te herkennen, ( maar kan er net zo goed faliekant naast zitten) Maar omdat verder niemand reageert dan maar mijn poging. Mischien helpt het je  een beetje op weg.

 

1 en vorder  in 3 ligten van hun te eijsge

2heb gelost om nades? stad te leveren

3 opcomen verwijnnen? besonder voor dese

4 stad gearriveert

5 verclaert verder sij getuijgen , dat sij aizun?

6 horten de clijn vooogt over schepenvolk?

7 voorhun  indesen ... 1604 getoont gesworen?

8 voogt? vuijter guede brieven daer van 

9 bes***** nogh sulcx te doen 1604

10 dat ingevalle ***  exsaedt begeven ende

11 ****  in’t lossen laeden? toe mogen laeten?

12 sulx uit te gel**en  is  dat gagie? of toe

13 dat aan hun ... dat Clijn nog ieder

14 tsijn lets nogh ook niet door ****  ot

15 alequa*itijt  van hen te sijn

16 dat ook gedingideerd  dijt ******

17 gepassserd? deselve laet sijn geh*den gueten

17 ( dat sij in het in, juist deijlen van besittingen?

rechter bladzijde:

1 sin in het zeijl? van duijns ,gevende  in

2 naecoop ged(aen?) daer van twee?

3 vandat rechter in ***, *** ***

4 gebr*gten ter cleijn ********

5 in ******* heeft moeten betalen ---

6. dat sij met hun 38 man?

7 capt de jongen daarinne begrepen enjongeth?

8 ..... ..... tselve, ... sijn geweest

9....... ...........  op de reijs is gestorven

10..... ........... ......... .....    ... is affgegr*=

11... dit  mit? 36 personen voor dese

12 stad sijn g...........

13 en dese beijde ..... is insgelijk

14  op twee tuijge? geven ... bijge.....

15 twee present in h*re dij den

16 voor seijde Andile? bevestigt/beneffens

17 schout? .............  burgemeester? Hennrij

18....

 

Was getekent

Cornelis [Schel?]

R Haringh

Jan Katelts

Pieter Loefhouwer

Rodt [LeSadse]

quod attestor P van der Mulen

 

 

 

 

 

Jan zei op za, 07/30/2022 - 18:11

Beste Herman, dank voor je poging. Het is inderdaad een heel lastig handschrift, eerder van een huisarts dan van een notaris ;-). Alle kleine beetjes helpen echter, dus veel dank.

mieke steevens zei op vr, 08/12/2022 - 16:08

Notaris Pieter van der Meulen is beroemd om de soms bijna onleesbare handschriften, in de akten. Op Vele Handen, van het Stadsarchief Amsterdam is zijn register van 1697-tot 1724 geheel door vrijwilligers "vertaald" en beschreven.  Tip: Neem eens contact op met het Stadsarchief Amsterdam, ik denk dat ze verder kunnen helpen.

 

Jan zei op vr, 08/12/2022 - 17:36

Dank je wel, Mieke. Dat klinkt als een goede tip. 

Otto Vervaart zei op za, 08/13/2022 - 12:50

Hierop aansluitend alvast meer over deze akte: via de naam Pieter Loefhouwer kon ik snel in de indexen op Amsterdamse akten, https://archief.amsterdam/indexen/, erachter dat het om een akte van 25 juni 1711 gaat. De scan hierboven is scan 360 van register 6793, aktenummer 518448, scan code KLAB09112000361. Gezien het aantal notariële akten in Amstedram is het wel belangrijk om de bron exact aan te geven. Op de projectsite Alle Amsterdamse Akten wordt iets mer verteld over notaris Van der Meulen en zijn praktijk, https://alleamsterdamseakten.nl/notaris/203/pieter-van-der-meulen/. Ik zie nu wel bij deze en andere akten indexgegevens, maar geen transcriptie erbij.

René van Weeren zei op za, 08/13/2022 - 14:55

Ter aanvulling op de voorgaande berichten: het project Alle Amsterdamse Akten richt zich op een basale ontsluiting van de akten; deelnemers transcriberen dus niet de hele akte, maar markeren hierin de persoonsnamen (voor zover betrokken als partij; namen van notarissen en de standaard verplichte twee getuigen op het eind zijn bijvoorbeeld niet opgenomen in de index), geografische namen (straten, landen, steden, etc.), en namen van specifieke elementen (huizennamen, scheepsnamen e.d.). Volledige transcripties zul je daarbij dus niet aantreffen; dit even ter voorkoming van eventuele teleurstellingen.

Otto Vervaart zei op za, 08/13/2022 - 15:41

Bedant voor je aanvulling en uitleg, René!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.