Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

deel 2

wie kan mij helpen met het transcriberen van deze aktes van vermoedelijk erfdeeling. 

voor mij is het een groot raadsel.

alvast bedankt

 

 

Reacties (1)

René van Weeren zei op vr, 07/03/2020 - 23:47

van Poppel met naemen de selve k[inde]ren, Hendrick, Nicolaes,
Mariken, Anthonij ende Jan, alsoo ter andere sijde
in sijnen tweeden houwelijck verweckt aen Elsken Jan
Claes Elants sijne naergelatene wed[uw]e alsoo ter
andere sijde, kende ende lijde de comp[aran]ten voorgen[oemt]
ieder in den naeme en q[ualitey]t als vooren, d'erffgoederen
naerbes[creve]n de voorg[enoemte]n weeskinderen aengecomen naer
doode en afflijvicheyt {van} van den voorgen[oemte] P[iete]r Geerits
van Poppel hennen vader zal[ige]r soo die den selven soo van
sijne ouders hadde vercregen alsmede die hij soo
van sijne oud mette voorsz[eyde] Mariken Bastiaen Hulsten
ts[ame]n hadden aengecoft alnu onder den anderen door
tusschenstreecken van den heere schouteth ende schepe-
nen van Ghilse en Rijen, te hebben geschift, gescheyden
en geerffdeelt, in manieren als volght,

In den eersten soo is den voorgen[oemte] Jan Bastiaensz van Poppel
als voight ende then behoeve van de voorsz[eyde] vyer voor-
kinderen ter eenre, bevallen ende geerffdeelt,
Eerstel[ijck] op eene keucken ende camerken naest de
straet, metten ganck en cleyn camerken naest den
put, welcken ganck niet en sal mogen gebruyckt werden
uuytte camer ten sij met believen die in de keucken
woonen, ende den stal ende het gebint in de
schuer, naest de wed[uw]e van Corn[elis] Beckers ende
het torffhuys alles gelijck het affgepaelt ende
gestaen en gelegen is onder Ghilse tot Herven.

Item noch op een parcheel soo hoff, dries, boomgaert
als saeylant groot ts[ame]n ontrent een loopens[e]n gelegen
als voor, oostw[erts] Hendrick Jan Goossens erve, suytw[erts]
ende westw[erts] de wed[uw]e ende k[inde]ren van Corn[elis] Beckers
erve ende noortw[erts] de naerk[inde]ren van P[iete]r Geerits
van Poppel mette erve hier jegens gedeelt,

Item noch op ontrent dartigh roeden erve in den
Coolhoft gelegen als voor, oostw[erts] Bastiaen van

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.