Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

De heer van Tuijl moet dokken (3)

Hulp gevraagd bij de transcriptie van bijgaande brief

De brief telt drie pagina's. Dit is pagina 3

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 09/17/2021 - 11:54

onder Tuyl heeft t'abandonneeren ende quijt te sijn, gelijck
sulcx bij faute van betalinge van Uw Hoogh. Edelheyts ge-
deelte in de Gaeskosten geschapen staet, soo hebben wij
niet ondienstlich geoordeelt U Hoogh Ed. dit alles eerbie-
digh voor te dragen ende te versoeken dat U Hoogh Ed.
tot behoudenisse van het gansche kerspel in t'gemeyn
ende van Uw Hoogh Edelheyts eygene goederen, gelieve die
ordre te stellen, dat U Hoogh Ed. contingent in den
voorsz. omslagh tijdelijck werde opgebracht. Wij bidden
U Hoogh Ed. dese waerschouwinge te considereren als
een effect van de hooghaghtinge die aen een persoon van
U Hoogh Edelheyts qualiteyt schuldigh sijn.

Hoogh Edele Welgeboren Heer,
Uw Hoogh Edelheyts
onderdanige dienaren
Henrick de Laat

# sonder dat het kan
worden gereduceert

Bommel den 8en October 1688
E. Gordon

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.