Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

De Heer van Tuijl moet dokken.... (1688)

Hulp gevraagd bij de transcriptie van bijgaande brief De brief telt drie pagina's. Dit is pagina 1.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 09/17/2021 - 11:52

Hoogh Edele Welgeboren Heer,
Het is mogelijck U Hoogh Ed. wel bekent
dat eenigen tijt geleden een stuck dijck onder
Tuyl bij Marcus van Steenbergen is verlaten,
dat daerop een gave is gevallen en dat in de-
selve gave onder anderen mede tot het maken
van dat stuck dijck ende voor d'oncosten der gave
sijn gegeven alle de binnendijckse huysen, landen
ende tienden in 't kerspel van Tuyl. Dese gave
is opgenomen bij eenen Rijck Dominicus van Wijck,
voor sighselven, hoewel hij de last aengenomen
hadde van de ge-erfdens van Tuyl om die voor
haerlieden op te nemen, dogh hij heeft deselve gave
daernae getransporteert aen de heer ontfan-
ger de Jongh, denwelcken uyt kraghte vandien
op het voornoemde gansche kerspel aenvangh
heeft gedaen de ge-erfdens door den voorn. Rijck
Dominicus soo leelijck geabuseert sijnde (waer-
over haerlieder actie tegens hem openstaet) hebben
geen ander middel geweten tot conservatie van
het haere als aen de heer de Jongh te restitueeren
de penningen bij hem uytgegeven aen de gaeskosten

 

Stan de Jongh zei op vr, 09/17/2021 - 12:21

Beste Geert Ouweneel,

Hartelijk dank voor de transcripties

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.