Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Cour proceeding from Spaarnwoude March 1694

Hi:

 

This site is great!  I would welcome anyone's assistance transcribing/translating this court proceeding from March 1694.

 

Thanks.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op wo, 03/16/2022 - 08:47

Wij schout ende scheepenen van Spaerwoude als opervoochden
van alle onmonde ofte minderjaere kinderen, hebben ten veersoecke
van de naaervolgende voochden ende vaders, voor eerst compt
Dirck Brinen sijn vrou Annitge Jans ende Tijs Janssen ende Pieter
Janssen, de voorsz. commen voor haer sels, item compt voor de
kinderen van Jannitge Jans, compt Gerret Claessen als vaeder
ende stiefvaeder Dirck Bom ende Pieter Janssen voor sijn voochde over de
voornoemde kinderen van Gerret Claessen, item commen
noch de kinderen van Haesje Jansse, Claes Willemssen Poot als
vader ende voocht Tijs Janssen ende Dirck Bom als meede voocht,
item compt noch het kint van Cornelis Tijssen daer voochden van sijn
Willem Jan Dierman, wonende tot Hilligom ende Maerten Jans Noorder,
item compt noch het kint van Cornelis Cornelisse Schoonen,
sijn voochden over het voornoemde kint Cornelis Huybersse
Langevelt, wonende tot Sparendam, nevens Dirck Willemsse,
wonende tot Polanen, dese voorsz. vaderen voochden versoecken
aen de voornoemde schout ende scheepenen, dat se bij de selve mogen
warden geoutereseert om de voorsz. onmond kinderen
haer goederen te moogen verkoopen ende te gelte maken, welcke de
voornoemde schout en gerechte toestaen aen dese vaderen voochtden
om het goet te verkoopen ende de penningen daervan
commende ende die uyt te stellen tot proffijte van de voorsz.
onmond kinderen, gelijck getrouwe vaders ende voochden schuldich sijn
weeskinderen haer goederen wel te administreren, mits doende
alle jaere behoorlijcke reckeningh de voorsz. schout
en scheepenen van alle den voorsz. ontfange ende uytgehyf dese
voornoemde vaders ende voochden hebbe dese voochtdijschap aen-
genomen.
Actum t'orconde bij ons schout
ende scheepenen en vaders ende voochden
opten [open plek] Maert 1696
Bij als schout
ende secretaris
N. van Assendelft

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.