Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Corstiaen Franckenzn de Laet tweede stuk

Goedemiddag,

Ik ben zelf aan de gang gegaan en heb één en ander ontcijferd......

Corstiaen Francke de Laet woonende tot Moergestel ende jan Jan de....... woonende tot Oirschot hebben gelooft ind....... van alhier de somme van tien guldens tot ........ twintigh st(uivers) goet ganghbaer gelt den...... gulden geribrent, ............... van hede data difesleft (?) ...... onder geschre..... over een jaer, en voorts tot vijf achtereenvolgende jaeren en mede tien guldens jaer hipote vergelden, ende van hede heft ondergeschreve het selfde jaer de somme van twee hondert en tien Caroli guldens te ......, ende te ........ binnen dese Stadt ........ van ...................... nijt geschonden oort sonder eenigh tegen seggen in reght ofte door ........mits door eighte deugdelijke beijt deser schult als spruijtende ter oir.............

 

De kanttekening is wel heel moeilijk...... denk dat er namen genoemd worden en dacht twee maal de naam Waltherus te zien en Rogier.

 

Dit is de tweede tekst. heb nog een derde maar ga het eerrst weer zelf proberen.

Reacties (5)

Jeroen van Luin zei op do, 08/08/2019 - 21:38

Van de hoofdtekst vind ik dit:

 

Corstiaen Francke de laet woonende tot
moergestel ende Jan Janse Verhoeve woo-
nende tot Oirschot hebben gelooft indivisim
super oia. et habenda Aert Wouterse van
Heck brouwer ende inwoonende borger
alhier de somme van tien guldens tot
twintig stver. goet ganghbaer gelt den
gulden gerekent, van hede date deses lest
onder geschreve over een jaer, en voorts
tot vijf acher een volgende jaren mede
toen guldens jaerlijx te vergelden, ende
van hede lest onder geschreve het seste
jaer de somme van twee hondert en
toen Caroli guldens te leveren, ende te
vergelden binnen dese Stadt vrij van
alle commer, ende lasten egene uijt
gescheijden oock sonder eenigh tegen
seggen in reght ofte daer buijten
mits d'opreghte deughdelijckheijt deser
schilt als spruijtende ter oirsaecke

 

De kantnotitie lijkt te beginnen met een opsomming van namen.

Annemarie Kosters zei op vr, 08/09/2019 - 14:00

Fijn Jeroen, Jan Janse Verhoeven is een bekende van Corstiaen... hoogstwaarschijnlijk zijn zwager.

Bedankt voor het meedenken !!

Van Rietvelde Johan zei op vr, 08/09/2019 - 17:11

M.i. wordt uiteeindelijk de verschuldigde som terugbetaald door Adriaen Bressers...

Annemarie Kosters zei op ma, 08/12/2019 - 16:21

Is dit de laatste zin Johan??

En weet je misschien wat de kanttekening zegt???

Fijn dat je meedenkt!!

heihorst zei op wo, 08/14/2019 - 11:39

 

Dit is wat ik maak van de kanttekening:

 

1Jr Johannes

2Valckhuissen?

3 in de name

4 van Willemijn

5 Valckenhuissen?

6 weduwe van

7 Rogier van

8 Oudtshorst

9 ende niettemin

10 sich daerover

11 fort ende sterck

12 makende mits

13 desen heeft

14 alhire erf.. lijk

15 bekent ende beleden

16 dat Adaem

17 Adriaen Bressers

18 de neffens

19 staende somme

20 van tien gulden

21 aen sijnen hande

22          

23 de voorschreven ….

24 ende gequeten

25 consenterende

26 oversulckx inde cassatie

27 van desen, den vijftinde nommi..

28 octobris: XVIc  ses ende negentich

 

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.