Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Cornelis van Alem cum suis, quitantie

Hoi,

Kan iemand voor mij vertalen waar deze akte over gaat.

Toegang

Bosch Protocol

Inventarisnummer

1486

Folionummer

594 - Verso

Datum

07-1612

https://denboschpubliek.hosting.deventit.net/detail.php?nav_id=0-1&index=10&imgid=1449403314&id=1449403309

 

Op voorhand hartstikke bedankt,

Sjacko

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 04/15/2024 - 10:48

Wij, Huymen et Oliviiers, schepenen inne
Shertogenbosche, doen condt een yegelijcken
dat op huyden datum deses voor ons persoenelijck
verschenen ende gecompareert zijn Cornelis
Willemsz van Alem als wittich man ende
momboir van Peterken, zijnen huysvrouwe,
dochtere wijlen Peter Petersz ende tevorens
weeduwe van wijlen Nicolaes Andriessen
van Arckel ende met hem de voirn. Peterken
als met haeren wittigen man ende momboir
bij derselver hiertoe vercoren Jan Petersz
ende Peter Cornelisz als geordonneerde
momboiren ende tuteuren over Peteren
omundich sone wijlen Nicolaes Andriessz voorsz.
ende Peterkens voirn. ende hebben deselve
comparanten in qualiteyt voir verhaelt
opentlijck beleden ende bekent dat Hanrick
Stoffels, wonende tot Lobick bij Utrecht
aen hennen handen wel ende wittelijck
heeft affgelost ende gequeten eenen erff-
pacht van twelff gulden thien stuyvers, te lossen
met tweehondert carolus gulden hooft-
zoms, geconstitueert op sekere vier
mergen landts, gelegen in den gerichte /
van Lobick voirsz den voirn. Handricken
Stoffels toebehoirende naer uuytwijsen
van sekere bezegelde brieven van den
hemraden in Lopick voirsz., in date den
zesten July anno 1585,
sceldenden alzoo daervan quijt, losch ende
vrij den voirn. Handricken Stoffels de
voirsz. sijne onderpanden ende voirts uni-
verselijck allen anderen hiervan met recht
quitantien behoevende, gelovende alzoe
die voirsz. Cornelis Willemsz ende Peterken
sijn huysvrouwe super ora et ... ende die
voirsz. momboiren uuyt crachte hunder
voirsz. gegevender machte op verbant
van alle de goederen des voirsz. om-
mundige present ende toecomende, rate et
indemneren securare, gegeven den 5en
July anno 1612.

J. Romeijnders zei op ma, 04/15/2024 - 11:27

Geert,

hartstikke bedankt.

voor mij zijn diverse woorden te lezen, echter dan heb ik geen volledige zinnen waar ik dan iets mee kan.

groet, Sjacko Romeijnders

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.