Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Controle van transcripties gevraagd

Beste allemaal,

 

Ik heb twee aktes uit het rechterlijk archief van Prinsenland getranscribeerd. Een uit de lijst van veertigste penningen en het bijbehorende biljet. Zou iemand mijn werk misschien willen controleren? Het is een van de eerste keren dat ik dit doe.

 

Hartelijke groet,

David

 

1. eene huijsinge

2. en ’t verdere af

3. en dependerende

4. door voorm. van

5. Weijck nagelaten

6. op 325:0:0

7. daer inne ’t voorn

8. 1/5 part in de helft

9. ? 32:10:0

 

1. Memorie

2. Op den tienden dito (april 1706), ter requisitie

3. van Elisabeth Coens nagelatene

4. weduwe van wijlen Arij van Weijck

5. Borger binnen dezen dorpen was,

6. gebeneficeert van haren voorm.

7. man met een kindergedeelte volgens

8. haren mutuelen testamenten, gepas

9. seert voor Wethouderen alhier, wel

10. ke filiale porttie, sij 2/5 partten

11. in de helfte ?

12. daer van de collaterale successie

13. of 20? penn. Bedraecht

14. ??

 

1. Op den selfden dit heeft de voorm.

2. Elisabeth Coens, aangegaen met

3. den respectiven voigt en toesien

4. der nagelatene weezen wijlen

5. Arij van Weijck haren man was,

6. Contract van uijtcoop, concernerende

7. de porttien, welcke sijne gem. twee

8. weezen comperteren in de voorm. Na

9. latenschap, die sijn 2/5 part,

10. ten in de helfte, in welke gem.

11. nagelaten goederen is eene huijsin 

12. ge met ’t daar aan af-en-depen

13. # gestaen binnen dese dorpe

14. derende @ dat door Wethouderen alhier

15. is getaxeert op 325:0:0, daer

16. van de gem. 2/5 partten monte

17. ren in de voorseijde helfte 65:0:0

18. sijnde den ? penn.

19. ??

Reacties (7)

David zei op ma, 06/21/2021 - 21:28

Dit is de tweede die erbij hoort

 

1. De respective voichden der naargelatene weezen

2. van wijlen Arij van Weijck, hebben met de weduwe

3. Elisabeth Coens aangegaan en getroffen cont

4. tract van uitcoop, concernerende de metter

5. doot ontruijmde goederen en effecten van wijlen

6. gem: Arij van Weijck, voor sooveel de twee

7. minderjarige weezen door hem van Weijck

8. in echte geprocreert aan Christina Loimans

9. daar inne sijn komende, dat welcke sij 2/5 partt

10. en in de helfte, onder welcke nalatenschap

11. sij eene huijsinge ?? ap-en-dependeren

12. de gestaen binnen desen Dorpe op de oost

13. Voorstraat, dat welcke in ’t geheel door sche

14. penen en de gesw. Clerq ter Secretarije alhier,

15. is getauxeert op 325:0:0, daar inne de

16. voorn. 2/5 partten in de helfte, bedragen vijfent

17. sestich gulden, is daar van den ? penn

18. eenen gulden twaalf stuijvers: ses deniers, de ?

19. verko: drije stuijvers: drije deniers, en alzoo ’t samen

20. voor ’t Lantsrecht eenen gulden vijftien stuijvers:

21. negen deniers, Actum Princelant Tienden

22. April xvii hondert ses,

23. Voor 1:15:9

24. Quod Attestor

25. Joh. van Andel

 

1. ?

2. afbetaalt met ?

3. vijftig stuijvers, ? deniers

4. op den 11 april 1706 

5. Corn. Jacobus

herman zei op wo, 06/23/2021 - 19:29

David, hierbij mijn poging. 2e deel regel 11 na huijsinge kan ik ook niet lezen. Bekende afkortingen zoals voorn: en gem: heb ik voluit geschreven.

1. De respective voichden der naargelatene weezen

2. van wijlen Arij van Weijck, hebben met de weduwe

3. Elisabeth Coens aangegaan en getroffen cont

4. tract van uitcoop, concernerende de metter

5. doot ontruijmde goederen en effecten van wijlen

6. gem: Arij van Weijck, voor sooveel de twee

7. minderjarige weezen door hem van Weijck

8. in echte geprocreert aan Christina Loimans

9. daar inne sijn komende, dat welcke sij 2/5 partt

10. en in de helfte, onder welcke nalatenschap

11. sij eene huijsinge ?? ap-en-dependeren

12. de gestaen binnen desen Dorpe op de oost

13. Voorstraat, dat welcke in ’t geheel door sche

14. penen en de gesw. Clerq ter Secretarije alhier,

15. is getauxeert op 325:0:0, daar inne de

16. voorn. 2/5 partten in de helfte, bedragen vijfent

17. sestich gulden, is daar van den ? penn

18. eenen gulden twaalf stuijvers: ses deniers, de ?

19. verko: drije stuijvers: drije deniers, en alzoo ’t samen

20. voor ’t Lantsrecht eenen gulden vijftien stuijvers:

21. negen deniers, Actum Princelant Tienden

22. April xvii hondert ses,

23. Voor 1:15:9

24. Quod Attestor

25. Joh. van Andel

 

1. ?

2. afbetaalt met ?

3. vijftig stuijvers, ? deniers

4. op den 11 april 1706 

5. Corn. Jacobus

 

 

herman zei op wo, 06/23/2021 - 19:38

Er is iets niet goed gegaan met kopieeren vanuit mijn bestand . Vergeet bovenstaande reactie

Hieronder nogmaals mijn oplossing

1. eene huijsinge

2. en ’t verdere af

3. en dependerende

4. door voorn(oemde) van

5. Weijck nagelaten

6. op 325:0:0

7. daer inne ’t voorn

8. 1/5 part in de helft

9. bedraagt  32:10:0

                                                              

Memorie

2. Op den tienden dito (april 1706), ter requisitie

3. van Elisabeth Coens nagelatene

4. weduwe van wijlen Arij van Weijck

5. Borger binnen dezen dorpen was,

6. gebeneficeert van haren voornoemde

7. man met een kindsgedeelte volgens

8. haren mutuelen testamenten, gepas                      

9. seert voor Wethouderen alhier, wel

10. ke filiale porttie, sij 2/5 part

11. in de helfte

12. daer van de getaux(eerde) collaterale successie

13. of 20e penn. bedraecht

14. 1: 12: 6       60e? verho(ging)?  0: 3: 3

 

 

1. Op den selfden dit heeft de voornoemde

2. Elisabeth Coens, aangegaen met

3. den respectiven voigt en toesien-

4. der  der nagelatene weezen wijlen

5. Arij van Weijck haren man was,

6. contract van uijtcoop, concernerende

7. de porttien, welcke sijne gem. twee

8. weezen competeren in de voornoemde na-

9. latenschap, die sijn 2/5 part,

10. ten in de helfte, in welke gemelde

11. nagelaten goederen is eene huijsin 

12. ge met ’t daar aan af-en-depen

13 derende gestaen binnen dese dorpe, dat door wethouderen alhier

15. is getauxeert op 325:0:0, daer

16. van de gemelde 2/5 partten monte

17. ren in de voorseijde helfte 65:0:0

18. sijnde den 60e penning 1: 12: 6

19. 10e  verhoging              0:  3:  3

 

 

1. De respective voichden der naargelatene weezen

2. van wijlen Arij van Weijck, hebben met de weduwe

3. Elisabeth Coens aangegaan en getroffen cont

4. tract van uitcoop, concernerende de metter

5. doot ontruijmde goederen en effecten van wijlen

6. gemelde Arij van Weijck, voor sooveel de twee

7. minderjarige weezen door hem van Weijck

8. in echte geprocreert aan Christina Loimans

9. daar inne sijn komende, dat welcke sij 2/5 part-

10. ten in de helfte, onder welcke nalatenschap

11. sij eene huijsinge c......erdere ap-en-dependeren

12. de gestaen binnen desen dorpe op de oost

13. Voorstraat, dat welcke in ’t geheel door sche

14. penen ende gesworen Clerq ter Secretarije alhier,

15. is getauxeert op 325:0:0, daar inne de

16. voornoemde 2/5 partten in de helfte, bedragen vijfent-

17. sestich gulden, is daar van den XL (=60e) penning

18. eenen gulden twaalf stuijvers: ses deniers, de  X (=10e)

19. verhoging: drije stuijvers: drije deniers, en alzoo ’tsamen

20. voor ’t sLantsrecht eenen gulden vijftien stuijvers:

21. negen deniers, Actum Princelant Tienden

22. April xvii hondert ses,

23. Voor 1:15:9

24. Quod Attestor

25. Joh. van Andela juris?

 

het s’lands recht geheel

aff betaelt met eenen gulden

vijftien stuijvers negen deniers

op den 11e april1706

(get:)  Cornelis Jacobij /Jacobis?

 

David zei op wo, 06/23/2021 - 19:41

Beste Herman, bedankt voor je reactie! Kan het misschien zijn dat ik de correcties over het hoofd zie of dat je per ongeluk mijn versie terug hebt geplakt? Hartelijke groet, David

herman zei op wo, 06/23/2021 - 19:49

Klopt , ik had verkeerde versie geplakt. Maar direct daaronder staat de goede. Die heb je over het hoofd gezien. Gr Herman

herman zei op wo, 06/23/2021 - 19:56

zie nog een foutje:

60e? verho(ging)?  0: 3: 3 moet zijn

10e verho(ging)  0: 3: 3

David zei op wo, 06/23/2021 - 20:23

Beste Herman,

 

Heel hartelijk dank. Blijkbaar zat ik precies met de pagina open terwijl je de goed versie plaatste en ververste die niet. Bedankt voor je hulp!

 

Hartelijke groet,

David

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.