Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Contract tussen ouders en zoon, 1698 (deel 2)

Dit is het laatste deel van de akte die ik eerder had gespost. Kan iemand helpen bij de laatste restjes? Wederom dank.

 

omme daar van te disponeren na haer welge-

vallen.

 

7. Eijndelijk zij Comparanten bij deze aan 

van dezen accoords met de zullen afgaan, als 

men volkomen advis, raad & goedvinden van de

Heeren Theodorus & Jacobus Visscher.

 

Belovende zij Comparanten … … deses

getrouwelijk zullen nakomen zonder … …

… … … in … …

alles ter goeder trouwe gepaseert binnen

Amsterdam ter presentie van A..ham Kruijder

Willem Zegers als getuijgen

minuut deses Comparanten & mij 

Notaris, mitsg[ade]rs de voorn. Heer Dr. Jacobus

Visscher voorhem & uijt name van 

de gedagte E. Heer Theodorus Visscher zijn broeder onderte-

kent hebben ten dage en jare als boven.

 

[getekend]

Cristina Visscher

Willem Thijm

Joannes Thijm

Jacobus Visscher M.Dr.

soo voor sich selv en als voor

sijn Broeder Theodorus Visscher

A. Kruijder

W. Segers

L. Meijer Nots.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 03/17/2022 - 11:53

7. Eyndelijk nemen zij Comparanten bij deze aan
van dezen accoorde niet te zullen afgaan, als
men volkomen advis, raad ende goedvinden van de gemelde
heeren Theodorus ende Jacobus Visscher.
Belovende zij comparanten den inhouden deses
getrouwelijk te zullen nakomen zonder contrarie te doen
ofte te laten geschieden in eeniger manieren.
Alles ter goeder trouwe gepaseert binnen
Amsterdam ter presentie van Abraham Kruyder
Willem Zegers als getuijgen die de
minute deses nevens de comparanten ende mij
Notaris, mitsgaders de voorn. heer Dr. Jacobus
Visscher voor hem ende uyt name van
de gedagte E. Heer Theodorus Visscher zijn broeder onderte-
kent hebben ten dage en jare als boven.
Cristina Visscher
Willem Thijm
Joannes Thijm
Jacobus Visscher M.Dr.
soo voor sich selven als voor
sijn broeder Theodorus Visscher
A. Kruijder
W. Segers
L. Meijer Nots.

Jan zei op do, 03/17/2022 - 12:16

Beste Geert, wat een snelle reactie weer! Hartelijk dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.