Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

cijnsboek

Ik heb uit een buitenlands archief een cijnsboek uit 1588 opgevist. Zeer interessant. Het is echter 81 bladzijden lang en ik kan het oud schrift alleen lettertje voor lettertje ontcijferen. Heeft iemand tips om aan een transcriptie te komen?

Reacties (16)

Geert Ouweneel zei op do, 06/23/2022 - 18:23

Stuur eens een paar bladzijden als voorbeeld.

Jos Cuijpers zei op do, 06/23/2022 - 20:33

Dag Geert,

hierbij de eerste bladzijde

Jos Cuijpers zei op do, 06/23/2022 - 20:34

en de tweede

Jos Cuijpers zei op do, 06/23/2022 - 20:35

en de derde

Geert Ouweneel zei op vr, 06/24/2022 - 12:19

Dit is het begin. Als je regelmatig een aantal pagina's inzendt,
heb je na enige tijd alles compleet

Opmerking: de bedragen staan in rijnsguldens, stuivers en penningen (d)
/960/
Anno 1588
Hiernae volgen schryftelijcken dye royen
chijnsen dye den eerwerdighen
edelen heren Synte Lambrechts
tot Luyck uyt den hosteden
tot Lyth jaerlijcx ontfangen
ende dat alle jaere op Sinte
Thomasdach

Anna Ariensdochter uyt haer hostadt
aent moeleneynde            0.0.5

Albert Ghijssens uyt zijn hostadt noch
uyt Jacop Pauwels hostadt        0.0.9

Noch uyt een hostadt        11.0.6

Aelken Pieters de Wyers uyt haer
hostadt                0.0.2
Ende nu Hanrick Hanrickxsz
Nu Dirck Jacopsz

Aernt Jans van Maren uyt zijn
hostadt aen den dijck        0.0.3

Ende 13 royen gemeynten, noch uyt 15
voet gl ende 30 voet breet achter zijn huys    0.0.2

Arien Otten uyt Albert Ghijben hostadt    0.0.28

Anna Jan Henricxsdochter uyt haer
hostadt dye helft van ende nu Jochem
Boetermans                0.0.2

Aernt Goertzen uyt dern hoftadt Ycken
Gerit Goertz                0.0.9
Ende nu                9.0.0

Aernt Cornelis uyt Loysmits hoftadt        0.0.9

Arien Dricxz uyt den hoftadt Ot
van Bijlants naekynder            0.0.4

Aernt Coelen uyt zijn hoftadt    9.0.4
/961/ [op deze pagina verdwijnt een deel van de bedragen in de vouw]
Anna dochter Ghijsbert Jansz uyt haer
hostadt

Aerent Goerken Comans uyt Custers
hoftadt                    0.0.9

Noch dieselve uyt dye helft van Stijn
Hendrick Zoeners hoeffken        0.0.15

Arie Dirick Reynders ende Delis Rutten t'samen
uyt der hoftadt van Aert Goertsz ende daer-
nae Goert van Heesche        8.0.0

Aleyt Jacops Rutten uyt haer hoftadt
ende die hellecht van 15½ d. ende 15½ wye
gemeynte uyt Leyn Jan Bijkens hoftad

Aelken Lucas Goerts uyt haer hoftadt
ende nu Jan Jansz van Lent        0.0.4

Anna Gerit Wolters uyt haer hoftadt        5.0.12

Aert Marcelisz uyt zijn hoftadt        9.0.4
ende uyt der hoftadt Peter Rutgens        7.0.0

B
Bertgen Henrcik Clingen uyt hoersse
hoftadt drye hondert gemeynte        300.0.0

Bernt Bernt Diricxz uyt zijn hoftadt
de helft van 3½ d. ende uyt die hoftadt
dye hij van Pijnnappel heeft dye helft
van 3½ d.                    0.0.3½
Ende nu Peter Danssz

Bertken Henrick Ghijben uyt zijn hoftadt    20.0.0
Ende 2 rijnsgulden                2.0.0

C
Cornelis Henrick Willemsz uyt zijn hoftadt    14.0.0
Henrick Cornelis heeft dit gewonden

Ceel Henrick Thomas uyt zijn hoftadt
aen die hoevel wijck                12.0.0

Claes Gijben uyt de hoftadt Wouter Deks
dit heeft Mathuhs Jansz gewonden
/962/
D
De pastoer uyt zijn hoftadt        20.0.0
Ende noch eenen hondert gemeynte    100.0.0

Dirick Pieters uyt Lijsken Willem
Marcelis hoftadt            8.0.11

Dielis Ceelen uyt Aelken Dirick
Beecken hostadt            0.0.3

Dat gasthuys tot Lith enen hondert gulden 100.0.0

Den fabryk van Lyth van de kerck-
hoff                    0.0.19

Dirick Aert Tijssen uyt sijn hostadt
de heflt van een d.            0.0.½

Delis Rutten uyt zijn hoftadt        18.0.6
Dezelve alnoch uyt Peter Lamberts
hoftadt                    19.0.0

Dirick Loyen uyt Griet Delis hoftadt        28.0.2

Dirick Jacobssen uyt hoer hoftadt
aen den dijck                0.0.1½

Dirick Hanrickx uyt sijn hoftadt    0.0.2½

Dirick Jacops uyt Daniel Smits
hoftadt ende uyt denselven        12½.0.2

Denselven uyt Aert Janssen hofstadt    0.03

Ende alnoch                13.0.0

Noch achter zijn huys 15 voet
gemeynten ende 30 voet breet achter
zijn huys                0.0.1

E
Eerken Ceelen uytter hoftadt Metgen
Diricxs                    8.0.0

Eycken Jans van Zambeeck uyt hoer
hoftadt den houtthuyn        0.0.5

Jos Cuijpers zei op vr, 06/24/2022 - 13:15

Heel erg bedankt Geert.

hierbij nog een bladzijde

Jos Cuijpers zei op vr, 06/24/2022 - 13:15

nog eentje

Jos Cuijpers zei op vr, 06/24/2022 - 13:16

en nog een

Geert Ouweneel zei op vr, 06/24/2022 - 14:37

/DSCI0963_0/
Evert Gerit Evertsz uyt zijn hoftadt
ende het viergendeel van 3 d. uyt met
Peter Jacops hoftadt noch van dye
helft van Dirck Bernts hoftadt die blijft
van 6 stuvyers ende 20 rijsngulden ende nu Huych
Everts                            0.0.3

Emont Danielsz uyt zijn hoftadt
ende nu Matthijs Janssen                0.0.2

Eycken Jans Thuyl uyt haer hoftadt
het derden deel van 9 stuyvers het dorden deel
van 4 d. het dordendeel van enen hondert
gulden                        33½.3.1

G
Griet Josten Roloffs uyt haer
hoftadt Jans van Geffens aent molen-
eyndt                        0.0.2

Goossen Jansz van Heze uyt der
hoftadt Jans Zevensz                0.3.2

Ende nu van Jan Jansz van Lent

Ghijsbert Jan Aertsz uyt zijn hoftadt        0.0.12

Geesken Rutten uyt der hoftadt Gerits
de Vries kynder                0.0./4

Noch uyt een stucxken gemeynte tegen
die doer over den dijck            0.0.1

Ende nu Jacob Aertsz hevet gewonnen
Geryt Gijben kynder Peter ende Jan
sijn broeder uyt hoersen hoftadt        100.2.0

Ende enen hondert gemeynten noch dezelve
uyt den rosmolen hoff de helft van
een hondert gulden en de heflt van 24 d.    50.0.12

Ende nu Gijsbert Jansz

Govert Gijsberts uyt zijn hoftadt
aen den kerckhoff 2½ d. ende 13 rijsngulden    13.0.2½

Goesken Hanrickx steenbacker uyt
Sebert Geritsz hoftadt            0.0.2
/DSCI0964/
Goesken Reynders uyt zijn hostadt        12.09.0

Ende uyt de hofstadt Lambert Hanricxsz    6.0.0

Geysbert Janssen uyt zijn hoftadt        14.0.0

Goert Henricxs van Reeck uyt zijn
hoftadt                        10.0.0

Ende nu Reynder Hanricx

Noch van de hoftadt van Aert Goertsz
kynder gecoft                    8.0.0

Arien Dirck rentgulden gewonnen die helft
d' ander helft delis Rutten gewonnen

Gerit Henricxz uyt zijn hoftadt enen
hondert gulden                400.0.0

Ende noch uyt een stucxken gemeynte
lanxs sijnen hoff beginnende aent huys,
breet wezende vijff voet omtrent strect
totten graeff toe ende voert breet wezende
omtrent thien voet, strect soe lange
als zijn gehoeft streckt            0.2.0

Ende nu Emken Gerit Hanricx
noch uyt die hoftadt aent moleneynt        0.1.0

Gertuyt Arien Henrick Lambertsz
uyt hoer hoftadt                0.2.0

Griet Rentgen Rijcken uyt hoer hoftadt
ende nu Steyn weduwe jan Roelofsen    8.11.0

Goessen Aertsz Huyge uyt der hoftadt
Peter Bocken de helft van 2 d.        0.1.0

Ende nu Lijn Tijlmans

Goert Aert Goertsz uyt zijn hoftadt        0.5.0

Goessen Goerts uyt die hoftadt
bij de rosmolen Claes Aert Alers ende
de helft van 24 d. ende de helft
van enen hondert gulden

Ende nu Gerit de Vries

 

Jos Cuijpers zei op za, 06/25/2022 - 15:31

beste Geert, alweer heel erg bedankt

Ik probeer nu eens 5 bladzijden.

Jos Cuijpers zei op za, 06/25/2022 - 15:32

nr 2

Jos Cuijpers zei op za, 06/25/2022 - 15:32

nr 3

Jos Cuijpers zei op za, 06/25/2022 - 15:33

nr 4

Jos Cuijpers zei op za, 06/25/2022 - 15:33

nr 5

Geert Ouweneel zei op zo, 06/26/2022 - 09:05

DSCI0966
Jan Aertssen de Cuyper uyt Gertruyt
Henrick Goessensz hostadt        0.0.2

Joachim Bottermans Jansz uyt zijn
hofteden tsamen            0.0.40

Dezelve van Anna Peter Jan Hanrix
hpoftadt                0.0.1

Jan van Heze Jansz uyt zijn hoftadt
ende nu Jan Jansz van Lent        24.0.0

Jan Steynsz uyt zijn hostadt
noch van den graft daer aen gecoft        8.0.0

Jan Diricx Daenelsz uyt zijn hostadt        4.0.4

Jacop Rutten uyt zijn hostadt            8.0.13½
ende de helft van 15½ d. en 15½ rijnsgulden
uyt Lijn Jan Brekens hostadt            7¾.0.7¾
ende nu Aelken weduwe Jacob Ruttensse

Jan Rijnders uyt zijn hostadt
13 hondert gulden            55.0.0
Ende nu tsamen 3 hondert gulden

Jan Thonisz uyt der hostadt
Gertruyt Willem Meus Jansz        10.3.0

Jan Willem Hanricx uyt zijn
hostadt een hondert ende 4 rijnsgulden
dezelve uyt Jan Udo Storens        0.2.1

Jan Aerts Crol uyt zijn hostadt
noch die helleft uyt Jan Delis
hostadt 2 hondert gulden ende 20 rijnsgulden    7.0.0

Jan Willem Ceelkens uyt zijn
hostadt die helft van 37½ d. ende
die heeft van 14 rijsngulden tsaemen met
Peter Maesz                7.0.18¾

Jan Jan Goessensz uyt sijn
hostadt oft werff bij zijn huys        0.0.2

DSCI0967

Jan Peter Rentgensz uyt zijn hostadt        14.0.0

Jan Willem Henricxsz uyt zijn hostadt
1 hondert gulden                104.0.0

Dezelve uyt Jan Udo Storrens        104.0.0

Jan Lambertsz uyt der hostadt Engel
Aellaerts die helft van 15 rijnsgulden        7½.0.0

Dezelve alnoch van sijn vaders hostadt    10.0.0

Jan Gerit Lambertsz uyt zijn hostadt
die heeft Mery zijn huysvrouwe gewonnen        0.0.3

Jan Aert Jansz uyt sijn vaders hostadt        0.0.4

Jan Udo Goertsz uyt zijn hostadt
aen den dijck                    0.1.2
Dit heeft Jacob Aertsz gewonnen

Jan Willem Hanricxsz uyter hostadt
Henricken weduwe Dirick van Cauen
het dorde gedeelt van 6 stuvyers ende van 4 d.

L
Lambert Ghijs Raemensz uyt zijn
hostadt                    10.0.0

Lijs en Aelken van Beers uyt hoer
hostadt                    10.0.0

Lenaert Biekens uyt zijn hostadt    20.0.0
En nu Lijsken weduwe Geysbert Ceelen

Lambert Henricxs uyt zijn hostadt    6.0.0

Lambert Ghijs Huygensz uyt zijn
hostadt die helft van 6 stuvyers 20 rijsngulden

Luytgen Peter Rentgens uyt
hoerse hostadt                7.0.0

Noch de helft uyt Jan Delis hostadt
2 hondert gulden            200.0.0

Ende nu Jan Aertsz Crol

DSCI0968

Lijsken Willem Marcelis uyt hoer hostadt
Ende nu Dirick Peters alias Ketel    8.0.11

Lijsken weduwe Wouter Petersz
uyt hoer hostadt aen doe cort afterstraet
noch uyt hoer hostadt aldaer gelegen
6 stuyvers ants            0.6.0

Lambert Willemsz uyt zijn hostadt
het dordendeel van 9 stuvyers het vierendeel
van 4 d. ende van een hondert    33½.3.1½
Dit heeft Lambert Willemsz gewonnen

Lijsken Thonis Meusdochter uyt
hoer hostadt 6 d. ende
noch uytten cleyn stucxken gulden
teynen zijn hoff 1 morken        0.0.1

Lambert Zebertsz uyt Lijs Gerit
Goerts hostadt            0.0.3
Ende nu Delis Hanricx

Lijn Tyelmans uyt der hostadt Peter
Bocken de helleft van 2 d.        0.0.1

M
Met Peter Jacops kints uyt hoer
hostadt aen den dijck            0.0.3
Drie deel daer aff

Mathijs Goert Ukens uyt sijn
hostadt de helft van 2½ d. ende de helft
van 14 rijnsgulden        7.0.1¾

Merijken Henrick van Recxsdochter
uyt hoerse hostadt            8.0.0

Merijken Henrick Gerit Rijndersdochter
uyt haer hostadt enen hondert    140.0.0
Ende nu Leys Clijwensz

DSCI0969

Merijken weduwe Henrick Ruttensz
uyt haer hostadt            4.0.0
Ende nu Peter van Teesseken

Merijken Henrick Vossen uyt hoerse
hostadt            8.0.0
ende nu Jan Hanricx Vos

Merijken weduwe Wauter Willems
uyt Delis Celen hostadt    9.0.0

P
Peter Aertsz van Reeck uyt zijn hostadt    5.0.0

Peter Maerken uyt sijn hostadt aen den
dijck de helft van 2 d.                0.0.1

De selffte de helft van 37½ d. ende die
helft van 13 rijnsgulden tsaemen met Jan
Willemsz en uyt de helft van Rut de
Comans hostadt buyten dijck enen
halven d.                6½.0.20

Peter Henrick Willems uyt hoer hostadt    10.0.0

Peter Aertsz uyt zijn hostadt        8.0.0

Q
Quirijn Lambrechs met Rentgen Peters
uyt een deel graften            8.0.0

Quirijn Ruttensz uyt zijn hostadt    18.0.0

R
Reynder Hanricx uyt zijn hostadt    18.0.0
Ende uyt der hostadt Gerit Hanricx    10.0.0

Rijnder Jan Steynsz uyt Bernt Dirick
Goertsz hostadt            9.0.2

Rentgen Goerskensz uyt zijn hostadt    6.0.0
Ende nu Goessen Reynders

DSCI0970

Rijnder Colff uyt den Narienwerff        8.0.0
Ende nu Mattheys Jansz

Noch uyt een cleyn stucxken gemeynten
teynen den Narienwerff anest
den dijck                    0.0.1

Roeloff Cornelissen Hanrickx uyt
een Gesetken Goessen van Heesche    24.0.8

Roeloff Reynders uyt zijn hostadt        0.0.2
Ende uyt de hostadt Jan Welverssen    8.0.9

S
Sebert Geritsz uyt zijn hostadt        0.0.2

T
Thonis Henricxsz van Niewael
uyt der bogaerden hostadt            5.0.0
Ende nu Henrick Aertssen

W
Willem Jan Willemsz uyt sijn
hostadt het dordendeel van 9 stuvyers    0.3.0
ende hhet dordeneel van eenen hondert
gulden ende het dordeneel van 4 d.        33½.0.1½

Willem Aert Jansz uyt der hostadt
Mees Henricx Smits                0.0.9

Willem Goesken Willemsz uyt zijn
hostadt                    9½.0.0

 

Jos Cuijpers zei op zo, 06/26/2022 - 10:32

Dank je wel, geert. Zou ik in verband met mijn onderzoek en de publicatie rechtstreeks contact met je kunnen hebben? Ik ben bereikbaar via het adres info@posd.eu

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.