Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Charter, volmolen/verso

Dear all,

Geert Ouweneel has very kindly transcribed the document that this verso side belongs to. What is Willem Willemsz van Linschoten up to here? 

With many thanks in advance.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 09/21/2020 - 18:37

Desen brieff is met consent van heeren burgemeesteren ende opt versoeck
van de weduwe van Willem Willemsz Linschooten nu possederende het
hypotheeck gereduceert tegens den penninck twintich, ingaende
Mey 1647 eerstcomende. Gedaen bij allen den burgemeesteren
den 24 November 1646.

Tobias ende Joost
Rentebrieff verleden bij Tobias
Gheleynsz, Joost Jansz van der Wel
ende Joris Jansz, alle drie burgers
deser stede, houdenden ten behouve
van dese stadt een losrente teghens
den penninbck sesthien van twee ende
tzestich ende thien stuvers s'jaers,
verschijnende de eersten dach van
Meye 1609.
Nu
De weduwe van Willem Willemssen
Linschooten.

Willem Willemsz Linschooten's widow is mentioned here, because she is the new
owner of the mortgage, which first belonged tot Tobias Gheleyns, Joorst Jansz van der Wel and Joris Jansz.

JJ Johnson zei op ma, 09/21/2020 - 18:48

Thank you very much!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.