Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

brief willem van oranje

Wie kan mij helpen met v'vertalen'voor mijn onderzoek, belangrijke brief van Willem van oranje?

Alvast veel dank !

Reacties (6)

Geert Ouweneel zei op ma, 02/21/2022 - 19:50

Prince van Oraengien, grave van Nassau etc.,
heere ende baron van Breda, van Delft etc.

Eersame, lieve, besundere, bij uwen brieve op ghsiteren aen
ons gescreven, hebben wij verstaen dat ghij met etlijck
volck jegenwoirdelijck light in de abdije van Egmont
ende is ons aengenaem geweest te verstaen die goede
neersticheyt die ghij doet tot voirderinge ende welvaren
van de gemeyne sake, begerende middeler tijt dat
ghij op als goet toesicht neempt, opdat ghij van den vijandt
nyet overvallen en wordt, ende oock dat ghij herhaeldelijck
nyet aen en grijpt daermede ghij ende u volck in
eenich dangier mochte comen, ende u laet nyet ons
soe dyckmaels moegelijck wordt van alle gelegentheden te
verwittigen, opdat wij ons daernaer hebben te richten
soe wij u oock daernaer onse meyninge breeder op als
zullen laeten weeten.
Eersame, lieve, besundere onse heere Godes met u.
Ghescreven tot Delft opten 2en dacht January 1573.

Paul Buitenhuis zei op ma, 02/21/2022 - 20:06

Hai Geert!

geweldig bedankt!

er is nog een klein vervolg onderaan de brief,kan ik je dat doorsturen? Groet Paul 

Geert Ouweneel zei op ma, 02/21/2022 - 21:21

Is goed, zal ik morgenochtend naar kijken.

Geert Ouweneel zei op di, 02/22/2022 - 09:08

Monseigneur Ruyckhaver wilt ons Derch
Reyneschup? senden van t'ghene onsen
viandt schijnt aen te willen rechten.
Hoe sterck hij is ende wat mijn heer
de prince daertegen doet ende wat
volck hij daer ghesonden, ick hebbe
wat in t'secrete ghehoort van Lazarus
Muller ende zijn volck datse sich niet wel
ghedraghen hebben, wilt ons edoch
ontbieden watter aff is.

Paul zei op di, 02/22/2022 - 10:29

Hartelijk dank , ik kan hier nu verder mee !

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.